Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2009-03-19. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2009-03-19

1 000 personer går årligen en uppdragsutbildning på Högskolan

Ditte Sörensen på EKS (Enheten för kontakter och samverkan) ansvarar för och samordnar all uppdragsutbildning på Högskolan. Hon är ofta med i kontakten med kunderna, tar reda på vad de vill ha och när de vill ha det.

– Vi har färdiga utbildningar, men de flesta väljer lösningar anpassade efter sina önskemål, säger hon.
En del utbildningar spänner över flera sektioner på Högskolan och då blir Ditte Sörensens roll att ha beställaransvar.

Uppdragsutbildningar är strikt reglerat i högskoleförordningen. Bland annat ska de redovisas separat och det är även reglerat till vem uppdragsutbildningar får säljas.

Det handlar om kompetenshöjande utbildningar som arbetsgivare köper för sin personal, men det kan också vara arbetsmarknadsutbildningar som köps via arbetsförmedlingen.

– Och det måste vara kurser inom Högskolans kompetensområden, i ämnen vi har redan i dag. Både med och utan högskolepoäng, säger Ditte Sörensen.

De stora köparna är av tradition offentlig verksamhet som kommuner, landsting och försvarsmakten. Förra året omsatte uppdragsutbildningarna 5,8 miljoner kronor.

Även privata arbetsgivare köper utbildning. Just nu har Högskolan till exempel uppdragsutbildningar för Swedbank Robur (Finansiella marknader 15 hp) och Lokaldelen (Engelsk språkfärdighet för näringslivet 7,5 hp), och det ges även en kurs i biomekanik (Funktionell biomekanik med inriktning rygg och nacke 15 hp) till ett 60-tal naprapater vilken är köpt av Svenska naprapatförbundet.

– De flesta lärare är positiva till att undervisa på uppdragsutbildningar, säger Ditte Sörensen. En åsikt som ofta uttrycks av lärarna är att man då möter en annan typ av studenter vilket berikar och leder till nytänkande i den ordinarie undervisningen.

ANNIKA JOHANSSON

Fotnot: Runt 1 000 personer går någon form av uppdragsutbildning på Högskolan varje år, kraven för kursplaner är densamma som för ordinarie kurser, däremot finns inga behörighetskrav.

Ditte Sörensen, ansvarig för samordning av uppdragsutbildning på Högskolan i Halmstad.

Ditte Sörensen, ansvarig för samordning av uppdragsutbildning på Högskolan i Halmstad.

Sidan uppdaterad 2009-03-19