Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2009-04-24. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2009-04-24

Akademiska framgångar firades


Så kunskap, skörda visdom

I år firade Högskolan i Halmstad akademisk högtid den 23 april. Det innebär att lärosätet högtidlighöll och hyllade de akademiska framsteg som har gjorts. Bland annat installerades fem nya professorer i sitt ämbete. Sedan 1999 har 32 professorer installerats på Högskolan i Halmstad och i går var det dags för ytterligare fem.

I akademiska sammanhang är Högskolan i Halmstad ett ungt lärosäte. 25-årsjubileum firades förra året. Även om 25 år kan tyckas vara en kort period har det hänt mycket sedan 1983, då Högskolan i Halmstad etablerades som självständig högskola. Thorsten Andersson, högskolestyrelsens ordförande, framhöll i sitt tal att det är en fantastisk utveckling att ha gått från noll till nära 40 professorer på tio år för ett litet lärosäte som Högskolan i Halmstad.

32 blir 37. Sven-Olof Collin, Marita Hilliges, Jonny Hylander, Magnus Tideman och Sven Werner i väntan på att bli upptagna i professorskretsen och installerade i sin ämbeten som professorer på Högskolan i Halmstad.

32 blir 37. Sven-Olof Collin, Marita Hilliges, Jonny Hylander, Magnus Tideman och Sven Werner i väntan på att bli upptagna i professorskretsen och installerade i sin ämbeten som professorer på Högskolan i Halmstad.

Pam Fredman, rektor vid Göteborgs universitet och ordförande i Sveriges universitets- och högskoleförbund, betonade i sitt anförande det förtroende som omvärlden visar högskolorna och universiteten. Ett förtroende som vilar på en värdegrund bestående av obundenhet, integritet och kvalitet.

– Förtroende är vår viktigaste tillgång, sade Pam Fredman. Men förtroende är förgängligt. Vi måste omsätta det förtroende och de krav vi har på oss i ny kunskap, nya produkter och nya tjänster.

”Härmed installerar jag dig Sven Werner som professor i energiteknik vid Högskolan i Halmstad. Så kunskap, skörda visdom”, sade rektor Romulo Enmark till de nya professorerna medan de ikläddes sin professorscape och tog emot diplom.

”Härmed installerar jag dig Sven Werner som professor i energiteknik vid Högskolan i Halmstad. Så kunskap, skörda visdom”, sade rektor Romulo Enmark till de nya professorerna medan de ikläddes sin professorscape och tog emot diplom.

Flera av dagens talare poängterade att universitetens och högskolornas främsta uppgift är att förse samhället med kunskap och kompetens genom att utbilda studenter och bedriva forskning.

– Professorerna är de högsta representanterna för det kunskapssystem som lärosätena utgör, sade Högskolan i Halmstads rektor Romulo Enmark i sitt installationstal.

Rektor drog en parallell till gesällsystemet där studenterna är basen, följt av doktorander, doktorer och docenter, och till sist professorerna på toppen.

– De är den yttersta garantin för kunskapsutveckling och kunskapsöverföring.

Klädda för framgång. Under den akademiska högtiden hälsades också tre gästprofessorer välkomna till Högskolan. Liam Blunt och Tom Thomas har sin dagliga gärning på universitet i Storbritannien men hade tagit sig till Halmstad för att närvara vid den högtidliga installationsceremonin. Här flankerar de Bengt-Göran Rosén som installerades som professor på Högskolan i Halmstad vid den akademiska högtiden 2002.

Klädda för framgång. Under den akademiska högtiden hälsades också tre gästprofessorer välkomna till Högskolan. Liam Blunt och Tom Thomas har sin dagliga gärning på universitet i Storbritannien men hade tagit sig till Halmstad för att närvara vid den högtidliga installationsceremonin. Här flankerar de Bengt-Göran Rosén som installerades som professor på Högskolan i Halmstad vid den akademiska högtiden 2002.

"Härmed installerar jag dig..."


Därefter installerade rektor de fem nya professorerna – en efter en – i sina ämbeten med orden ”Härmed installerar jag dig … som professor i … Så kunskap, skörda visdom”. Professorerna fick samtidigt sitt speciella signum, professorscapen, ett diplom samt en fanfar framförd av Skånska husarsextetten. Professorsinstallationen avslutades med att tre nya gästprofessorer, Liam Blunt, Tom Thomas och Peter Hansbo, hälsades välkomna.
”Att bli docent innebär ett erkännande från det akademiska samfundet, att man har nått en hög nivå av skicklighet”, förklarade Sven Åke Hörte (till höger), professor och ordförande i Forskningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap, när han under den akademiska högtiden framförde Högskolans tack till nyblivna docenter och doktorer. Här har Gabriel Baffour Awuah fått sin docentbukett.

”Att bli docent innebär ett erkännande från det akademiska samfundet, att man har nått en hög nivå av skicklighet”, förklarade Sven Åke Hörte (till höger), professor och ordförande i Forskningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap, när han under den akademiska högtiden framförde Högskolans tack till nyblivna docenter och doktorer. Här har Gabriel Baffour Awuah fått sin docentbukett.

Högskolan framförde också under den akademiska högtiden, genom professor Sven Åke Hörte, sitt tack till personer som har utnämnts till docenter och som har avlagt doktorsexamen.
Studentkårens vice ordförande Kajsa Christensson var en av talarna under den akademiska högtiden på Högskolan i går.

Studentkårens vice ordförande Kajsa Christensson var en av talarna under den akademiska högtiden på Högskolan i går.

Pedagogiska priset till Boel Larsson


Spänningen i Malucussalen steg när det var dags att presentera vem som skulle få årets pedagogiska pris. Rektor Romulo Enmark läste upp motiveringen och när till slut pristagaren namngavs, hördes gillande spontana utrop bland publiken.

– Det är därför med glädje och stolthet som vi överlämnar lärosätets pedagogiska pris till Boel Larsson, sade Romulo Enmark.

Högskolan i Halmstad är ett ungt lärosäte. 25-årsjubileum firades förra året. Det har hänt mycket under ett kvarts sekel. I dag har högskolor och universitet i Sverige cirka 400 000 studenter. ”Det är 100 gånger fler än för 100 år sedan. För 100 år sedan fanns det färre studenter i Sverige än Högskolan i Halmstad har i dag”, sade professor Thorsteinn Rögnvaldsson sitt presentationstal.

Högskolan i Halmstad är ett ungt lärosäte. 25-årsjubileum firades förra året. Det har hänt mycket under ett kvarts sekel. I dag har högskolor och universitet i Sverige cirka 400 000 studenter. ”Det är 100 gånger fler än för 100 år sedan. För 100 år sedan fanns det färre studenter i Sverige än Högskolan i Halmstad har i dag”, sade professor Thorsteinn Rögnvaldsson sitt presentationstal.

Den klassiska studentvisan Gaudeamus igitur framförd av Skånska husarsextetten avslutade akademisk högtid vid Högskolan i Halmstad anno 2009.

Text: LENA LUNDÉN. Bild: ANNIKA JOHANSSON

Följande personer har sedan föregående akademiska högtid uppnått ”docentvärdighet”


Arne Söderbom, docent i företagsekonomi inriktning redovisning och företagsanalys
Barbro Arvidsson, docent i omvårdnad
Cathrine Hildingh, docent i vårdvetenskap med inriktning omvårdnad
Claes Ericsson, docent i pedagogik med inriktning musikpedagogik
Evy Lidell, docent i omvårdnad
Gabriel Baffour Awuah, docent i marknadsföring
Gun Paulsson, docent i folkhälsovetenskap
Lotta Linge, docent i psykologi med inriktning humor
Marta Cuesta, docent i sociologi
Torbjörn Tagesson, docent i företagsekonomi

Följande personer har sedan föregående akademiska högtid avlagt doktorsexamen


Anders Åhlander
Anders Örtenblad
Anna Fåhraeus
Ann-Christine Wennergren
Christer Gruvberg
Cristofer Englund
Eja Pedersen
Eva Schmitz
Fawzi Halila
Hartwig Fronthaler
Henrik Florén
Hoai Hoang
Ingreid Svetoft
Klaus Kollreider
Liu Ruisheng
Liwen You
Magnus Ring
Marie-Helene Zimmerman Nilsson
Marita Blomkvist
Martin Berg
Maycel Faraj
Pernilla Nilsson
Sofia Brorsson
Urban Bilstrup
Wolfgang Svensson
Xing Fan
Skånska husarsextetten spelade bland annat Mahmudiye March av Guiseppe Donizetti och Gaudeamus igitur av Johannes Brahms, samt framförde fanfarer till de nya professorerna.

Skånska husarsextetten spelade bland annat Mahmudiye March av Guiseppe Donizetti och Gaudeamus igitur av Johannes Brahms, samt framförde fanfarer till de nya professorerna.

Högskolan framförde sitt tack till alla nyblivna doktorer. Marita Blomkvist disputerade i december 2008 och får här en doktorsbukett av Sven Åke Hörte, professor och ordförande i Forskningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap.

Högskolan framförde sitt tack till alla nyblivna doktorer. Marita Blomkvist disputerade i december 2008 och får här en doktorsbukett av Sven Åke Hörte, professor och ordförande i Forskningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap.

Thorsten Andersson, högskolestyrelsens ordförande, framhöll att en högskolas främsta kännetecken är kvalitet och kunskap. Kan man leva upp till det, skapas en väldig kraft.

Thorsten Andersson, högskolestyrelsens ordförande, framhöll att en högskolas främsta kännetecken är kvalitet och kunskap. Kan man leva upp till det, skapas en väldig kraft.

”Ibland kan det vara svårt att navigera, då kan det vara bra att ha den kompass som vår värdegrund ger oss”, sa Pam Fredman, rektor vid Göteborgs universitet och ordförande i Sveriges universitets- och högskoleförbund.

”Ibland kan det vara svårt att navigera, då kan det vara bra att ha den kompass som vår värdegrund ger oss”, sa Pam Fredman, rektor vid Göteborgs universitet och ordförande i Sveriges universitets- och högskoleförbund.

Boel Larsson får årets pedagogiska pris för en genomtänkt och välstrukturerad undervisning.

Boel Larsson får årets pedagogiska pris för en genomtänkt och välstrukturerad undervisning.

Sidan uppdaterad 2009-04-24