Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2009-08-24. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2009-08-24

Äldres hälsa och välbefinnande fokus på konferens

Hallå där Nicholas Wickström, universitetslektor på Högskolan, som är en av seminarieledarna på konferensen ”Äldst i världen – världens möjligheter” som börjar i morgon. Vad ska du prata om?
– Jag ska delta tillsammans med några andra, bland annat från Hjälpmedelsinstitutet, i ett seminarium som heter ”Teknikstöd i boendet – från ord till handling”. Det är en konferens om äldres hälsa, välbefinnande och boende och jag tänkte, från ett forskarperspektiv, fundera över vad teknikstöd i boendet innebär och vilka behov som finns i en hemmiljö. Det kan vara allt från trygghetstelefoni till medicineringshjälp. Jag tar en framåtblick, medan de andra berättar mer om vad som finns i dag.

Hur ser behoven ut?


– Vi går mot att allt fler äldre bor kvar hemma. Det finns inte plats för alla i särskilda boenden. Det är visserligen bättre för alla ju fler som kan bo kvar, och det finns en massa tekniska hjälpmedel som kan underlätta, men det behövs stödsystem också. Man måste se det som en helhet. Det spelar ingen roll om man har en massa teknik hemma men inte kan gå ut och handla. Vi får ju inte bygga ett fort. Du är trygg hemma, men kommer inte därifrån.

Vad hoppas du att konferensen ska ge?


– Konferensen är viktig eftersom det är viktiga frågor. Demens, till exempel, kommer att bli ett jättestort problem framöver. Man talar till och med om den europeiska tsunamin. Vi måste hitta sätt och utveckla stödsystem för att hantera detta. Det sker också mycket saker runt om i landet som rör de äldre och det är bra att träffas och prata om det och visa på utvecklingen. Det finns en tendens att samma saker löses på flera ställen, utan koordinering. För oss är det bra att träffa företag, organisationer och olika brukargrupper som vi kan samarbeta med. Vi kan också lära oss mer om vilka de faktiska problemen är bland brukare, personal och anhöriga. Samtidigt får vi inte se det som bara problem, det finns en hel del möjligheter också!

LENA LUNDÉN

Konferensen Äldst i världen – världens möjligheter äger rum på Hotel Tylösand. Den inleds i morgon tisdag och pågår i två dagar. Målgruppen är företag med intresse för ”äldremarknaden”, forskare, politiker och anställda bland annat inom kommuner och landsting. Äldst i världen arrangeras av Hälsoteknikalliansen i samarbete med bland andra Högskolan i Halmstad, Sveriges kommuner och landsting och Hjälpmedelsinstitutet.  

Nicholas Wickström deltar på konferensen äldres hälsa nästa veckan.
Bild: ROLAND THÖRNER
Sidan uppdaterad 2009-08-24