Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2009-11-11. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2009-11-11

Åsa Wengelin får anslag från Vetenskapsrådet för studie om ögonrörelser

Åsa Wengelin, universitetslektor i handikappvetenskap, får 3,5 miljoner från Vetenskapsrådet. Tillsammans med två kollegor vid Lunds universitet ska hon studera ögonrörelser under skrivprocessen.
 
I sin forskning fokuserar Åsa Wengelin främst på läs- och skrivprocesser. Hon är intresserad av frågeställningar som: Hur ser processen ut när man skriver och läser sin egen text? Vilka strategier använder barn och vuxna med läs- och skrivsvårigheter?

Ny på Högskolan


Åsa Wengelin är ny på Högskolan i Halmstad och har arbetat som universitetslektor här i knappt två månader. Hon var tidigare anställd vid Lunds universitet där hon bland annat ledde forskningsprojektet "Att läsa medan man skriver".

— Projektet var finansierat av Vetenskapsrådet. Det nya forskningsprojektet är en fortsättning på den studien och heter "Att titta på vad man skriver", berättar Åsa Wengelin.

I laboratoriet studerar Åsa Wengelin och hennes kollegor hur ögonen rör sig när människor skriver en text.

Få läser traditionellt


I den förra studien studerade forskarteamet hur ögonrörelserna ser ut på en person som skriver en text på en datorskärm. Då utgick man från läsforskningens definition av läsmönster, det vill säga att ögonen rör sig från vänster till höger när man läser en text.

Resultatet visade dock att det är en väldigt liten del av läsningen under skrivprocessen som sker enligt det traditionella vänster-till-högermönstret. Forskarna fann också att människor använder ögonrörelserna för att skapa ett sammanhang mellan det man redan har skrivit och det man kommer att skriva.
 

Externt minne


— I det nya projektet ska vi studera alla de ögonrörelser som människor gör under en skrivprocess. Vi är bland annat intresserade av att undersöka hur man tittar tillbaka på det man skrivit och på så sätt använder texten som ett externt minne. När man skriver en text behöver man ju inte hålla allt i minnet, som man gör när man pratar, utan kan gå tillbaka för att till exempel skapa ett sammanhang i texten. Vi vill veta vilken roll det här externa minnet spelar för språkproduktionen och för hur bra texten blir, säger Åsa Wengelin.
 
Studien kommer att genomföras vid Lunds universitet där laboratorium och utrustning finns. Projektet är treårigt och ambitionen är att resultatet av studien bland annat ska kunna användas för att förbättra skrivundervisningen inom grundskolan och gymnasiet.
 
NATHALIE SJÖGREN TÖRHAGEN
Åsa Wengelin ska i ett nytt projekt studera ögonrörelser som människor gör under en skrivprocess. "Vi är bland annat intresserade av att undersöka hur man tittar tillbaka på det man skrivit och på så sätt använder texten som ett externt minne", berättar hon.
Bild: IDA FRIDVALL
Sidan uppdaterad 2009-11-11