Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2009-03-30. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2009-03-30

Avhandling om hur genus skapas belönad

Martin Berg har belönats med Sociologförbundets pris till nydisputerade forskare för bästa avhandling 2008. Förutom diplom, ära och berömmelse, fick Martin Berg mottaga 10 000 kronor för ”Självets garderobiär: självreflexiva genuslekar och queer socialpsykologi” som har lagts fram vid Lunds universitet.

– Det är kul, säger Martin Berg, som arbetar på Sektionen för hälsa och samhälle. Det är så lätt att avhandlingar blir hyllvärmare, det är sällan de får uppmärksamhet och läses. Därför är det kul att det leder till något och blir synliggjort.

Martin Bergs avhandling handlar om hur genus skapas och hur människor ”gör” och iscensätter sitt genus. Avhandlingen är ett slags debatt – eller snarare dialog – mellan två teorier.

– Det är en teoretisk avhandling och är en uppgörelse mellan två olika men viktiga teoretiska inriktningar, förklarar han. Å ena sidan den gamla sociologiska socialpsykologin från 1900-talets början som utvecklades av George Herbert Mead, och å andra den nya queerteorin från början av 1990-talet som Judith Butler står bakom.

qruiser.com – nätgemenskap för transvestiter


Genom att låta Mead och Butler ”mötas” i avhandlingen jämför Martin Berg de båda perspektiven och försöker förstå hur kön och genus skapas och upprätthålles genom sitt agerande. Det empiriska materialet i avhandlingen – mötesplatsen – är qrusier.com, en nätgemenskap för bland andra transvestiter. Martin Berg har gått igenom 1 372 presentationer på qruiser.com.

– Jag vände mig till transvestiter. Transvestiter ”bråkar” med genusnormen och visar hur man kan förhandla genom att växla mellan att vara man och kvinna hela tiden. Genom att använda människor som reflekterar i sina bloggar, kunde jag utveckla teorierna.

Genus görs i samspel


Genus handlar inte bara om att agera på det ena eller andra sättet, utan om att kommunicera, både med sig själv och med andra, menar Martin Berg. Avhandlingen visar att genus är något som görs i samspel med andra, i den sociala interaktionen. Något som kan tyckas helt självklart.

– Ja visst, men det är ingen som har gjort detta förut. Syftet med att sätta teoretikerna i dialog med varandra har varit att visa på vikten av att kombinera sociologi och socialpsykologi med queerteori för att utveckla de båda perspektiven för att förstå vilken roll kön och sexualitet spelar.

Martin Berg menar att en social dimension måste till för att förstå hur genus, kön och sexualitet skapas. Det sociala har en väldig kraft för förändring, till exempel när det gäller att förändra sig själv och att se att det är möjligt.

– I sociologin förutsätts det ofta att det finns ett färdigt subjekt som agerar – det gör det inte, menar jag. Det handlar hela tiden om en förhandling, med sig själv och med andra.

Martin Berg har länge varit intresserad av de två teoribildningarna.

– Jag har haft en fot i båda spåren, det fanns något här, kände jag, men vad? Det är en slump att det blev transvestiter.

”Om att gå från en kropp till en annan”


Avhandlingen används nu som lärobok på kurser i Lund, Skövde och Södertörn. Martin Berg skulle gärna använda samma grepp en gång till för att fortsätta teoriutvecklingen, men då med viktnedgång och webbplatser för viktminskning som social praktik.

– Det är på sätt och vis samma sak som med transvestiterna, det handlar om att gå från en kropp till en annan.

LENA LUNDÉN

Fotnot
Queerteori (av engelska queer 'konstig', 'excentrisk', 'homosexuell') är en samlingsbenämning på olika teoretiska perspektiv som utvecklats i framför allt engelskspråkiga länder sedan 1980-talet för att analysera sexualitet som relationer, identiteter, strukturer och värderingar vilka är historiskt betingade. (Källa: ne.se)

Prisad doktor. Martin Berg, HOS, har av Sociologförbundet tilldelats pris för bästa avhandling 2008. Bild: ANNIKA JOHANSSON

Prisad doktor. Martin Berg, HOS, har av Sociologförbundet tilldelats pris för bästa avhandling 2008. Bild: ANNIKA JOHANSSON

Sidan uppdaterad 2009-03-30