Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2009-04-23. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2009-04-23

Boel Larsson får pedagogiska priset

Högskolan i Halmstads pedagogiska pris tilldelas i år Boel Larsson, universitetsadjunkt i sociologi. Priset delades ut på Högskolans akademiska högtid som firas i dag.
– Det är oerhört hedrande och glädjande, säger Boel Larsson om att få Högskolans pedagogiska pris. Det är så klart uppmuntrande för mig som person även om det också både är förvånande och delvis besvärande. Jag är ju bara en liten kugge i detta. Vi är så många, ett kollektiv, som arbetar för att möta de krav och förväntningar som studenterna har på oss. Jag blir en symbol som representerar oss alla i kollektivet och de egenskaper och erfarenheter vi har. Men om nu Högskolan har mod att ge mig detta pris, måste jag ha mod att ta emot det.
– Det är oerhört hedrande och glädjande, säger Boel Larsson om att få Högskolans pedagogiska pris. Bild: ANNIKA JOHANSSON

– Det är oerhört hedrande och glädjande, säger Boel Larsson om att få Högskolans pedagogiska pris. Bild: ANNIKA JOHANSSON

Boel Larsson undervisar sedan 2002 i sociologi på Högskolan och är också doktorand i ämnet. Hon har själv nyligen studerat vid lärosätet, något som hon ser som en fördel och försöker använda sig av i sin undervisning.

– Jag jobbar med att hitta min roll. Jag som är ganska ny i kollegiet försöker att bidra med min praktiska erfarenhet, både från att nyligen ha varit student, men också från mitt tidigare yrkesverksamma liv inom psykiatrin i 15 år. Som student är man ganska utsatt, man behöver struktur.

Boel Larsson menar att det pedagogiska i detta sammanhang handlar om att inledningsvis i en kurs slå fast en struktur som är tydlig och definiera vad som ska hända och vilka förväntningar man har. Därefter kan man experimentera med vägen mot målet.

– Den kan se olika ut. Vi har alla olika bakgrund och förutsättningar och jag försöker uppmuntra olikheter. Jag försöker vara närvarande och se individerna.

Juryns motivering


Boel Larsson får Högskolans pedagogiska pris för att hon lyckas stödja och utveckla både studenters och kollegers lärande. Juryns motivering lyder:

”Boel Larsson tilldelas 2009 års pedagogiska pris vid Högskolan i Halmstad. Hon får priset för en genomtänkt och välstrukturerad undervisning som på ett utmärkt sätt stödjer och utvecklar studenternas lärande, insatser som också sker i samklang med Högskolan i Halmstads värderingar, mål och visioner när det gäller pedagogisk utveckling. Boel Larsson uppmärksammar speciellt studenternas olika bakgrund och utgår i sin undervisning från den enskilde studentens förutsättningar och behov. Genom ämneskunnighet och närvaro arbetar hon pedagogiskt medvetet och aktivt för att utveckla och stärka varje students självförtroende och lust att lära. Boel Larsson är en mycket framgångsrik lärare – en inspirationskälla för såväl sina studenter som sina kollegor. Det är därför med glädje och stolthet som vi överlämnar lärosätets pedagogiska pris till Boel Larsson.”

Priset består, förutom av ett skriftligt bevis på Högskolans uppskattning, av deltagande i valfri europeisk högskolepedagogisk konferens och ett glasäpple från Kosta Boda, designat av konstnär Kjell Engman.

Andra priset som delas ut


Utbildningsnämnden vid Högskolan utlyste i höstas ett pedagogiskt pris till en lärare som har varit särskilt framgångsrik i att utveckla studenters lärande. Genom detta pris vill nämnden lyfta fram god högskolepedagogik, hylla en kollega som med kunnande och entusiasm har haft en avgörande effekt på studenters studieresultat samt bidra till den nationella utvecklingen av tillämpad högskolepedagogik.

Personal och studenter har nominerat kandidater och priskommittén har bestått av externa experter inom högskolepedagogik och en representant för Högskolan i Halmstad. Till årets pris hade 29 lärare nominerats.

Priset delades ut första gången 2007, då till Bertil Gustafsson, universitetsadjunkt i pedagogik.

LENA LUNDÉN

Sidan uppdaterad 2009-04-23