Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2009-04-24. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2009-04-24

Centrum för hälsoteknik skapas på Högskolan i Halmstad

Högskolan i Halmstad får knappt 26 miljoner kronor av EU och Region Halland för att skapa en helt ny mötesplats för att utveckla produkter och tjänster inom hälsoteknik.
– Det är en fantastisk möjlighet som öppnar sig för oss att arbeta med behovsstyrd utveckling inom hälsoteknik. Hälsoteknikcentrum finns nära forskningen och blir en möjlighet till att kommersialisera forskningsresultat säger Magnus Hållander, projektledare för Hälsoteknikcentrum på Högskolan.

Hälsoteknikcentrum Halland är tänkt att bli den fysiska miljö på Högskolan där de halländska kommunerna, landstinget och företagen samlas för att gemensamt driva utvecklingen inom området hälsoteknik.

– Genom att skapa ett centrum för hälsoteknik främjas tillväxt och utveckling av nya företag, säger Ann-Mari Bartholdsson, utvecklingsledare för tillväxtområde hälsa på Region Halland. Dessutom ges de halländska kommunerna och landstinget en större möjlighet att aktivt delta i utveckling för att forma framtida produkter och tjänster för vård och omsorg.

Projektets övergripande mål är att skapa ökad tillväxt inom området hälsoteknik genom att utveckla produkter och tjänster som möter användarnas behov. Satsningen möjliggörs genom en samfinansiering av Region Halland och EU:s strukturfonder.

Hälsoteknik är en viktig del i Högskolan i Halmstads profilering och knyter samman de tre styrkeområdena – verksamhet, produkter och livskvalitet.

Projektet beräknas starta i augusti 2009 och löper över tre år.

Sidan uppdaterad 2009-04-24