Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2009-10-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2009-10-16

Civilekonomprogrammet startar nästa höst

I dag fattade Högskolans styrelse beslut om utbildningsutbudet för läsåret 2010/2011.
Bland nyheterna finns civilekonomprogrammet, hälsopedagogiskt program och flera efterfrågade utbildningar i djurskydd.

Högskolan i Halmstad har som första högskola i landet fått rätt att utfärda civilekonomexamen och nästa höst drar civilekonomprogrammet i gång. Programmet baseras på tre inriktningar: bank och revisor, internationell marknadsföring samt strategiskt ledarskap och management.

Två nya pedagogprogram


Pedagogik är ett annat område där Högskolan i Halmstad kan erbjuda flera intressanta inriktningar. Förutom hälsopedagogik startar även ett mediepedagogiskt program och flera fristående kurser inom ämnesområdet.

– Vi är väldigt aktiva inom pedagogikområdet. Pedagogerna har lagt ner ett stort och ambitiöst arbete och förnyat hela sitt utbud och från höstterminen 2010 kan man bland annat läsa pedagogik som ett sammanhållet program, säger Marita Hilliges, prorektor och ordförande i utbildningsnämnden.

Efterfrågan från arbetsmarknaden


I det nya utbildningsutbudet vid Högskolan i Halmstad finns flera program och kurser som svarar på behov och efterfrågan från arbetsmarknaden.

– Psykiatri är ett område där vi är starka och det finns en stor efterfrågan i hela riket på utbildade specialistsjuksköterskor inom området. Vi fortsätter också att utveckla företagshälsovårdskurserna, där vi är ledande i landet, och tanken är att det så småningom ska leda till en sammanhållen utbildning, säger Marita Hilliges.

Andra exempel på utbildningar som efterfrågas av samhället är djurskydd och livsmedelshygien. Några kortare utbildningar förlängs också på grund av stark efterfrågan. Det gäller hållbar turismutveckling, CAD-tekniker, IT-forensik och webbdesign.

NATHALIE SJÖGREN TÖRHAGEN

Sidan uppdaterad 2009-10-16