Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2009-06-11. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2009-06-11

Cutting Trainer – något i hästväg

Nyutexaminerade mekatronikingenjörer Dan Lilja och Per Mattsson har suttit i förinkubatorn på Science Park i knappt en vecka. Deras företag är så nytt att de inte ens har hunnit registrera det ännu. Och den produkt de just nu lanserar är något så ovanligt som en "cutting trainer".

Cutting, att från hästrygg skilja ut en kalv från hjorden, är en sport med än så länge bara ett hundratal utövare i Sverige. Men för den som är intresserad av sporten är det förstås viktigt att kunna träna. Att träna på levande djur är nästan ogörligt, framför allt om det är ett visst moment man vill öva in. Och det är här Dan Liljas och Per Mattssons produkt kommer in.

Cutting Traniner är ett träningssystem för hästar som tävlar cutting, och består av en motordriven docka i form av en kalv. Kalven löper längs vajrar och styrs via en handkontroll på ryttarens finger.

– Vi har redan fått stor respons på det här och räknar med att bli färdiga med att sälja produkten i slutet av sommaren, säger Per Mattsson.

En upphetsande sport där fradgan gärna rinner i hästens mungipor. Här är det Janne Ehnemark, som manar på hästen Smart drive Thelma. <br /> Bild: NATHALIE SJÖGREN TÖRHAGEN

En upphetsande sport där fradgan gärna rinner i hästens mungipor. Här är det Janne Ehnemark, som manar på hästen Smart drive Thelma. <br /> Bild: NATHALIE SJÖGREN TÖRHAGEN

Uppdraget att utveckla systemet kom i samband med kursen Utvecklingsprojekt under hösten 2008. De var från början nio studenter som tillsammans med Lars Åkerström, elitryttare inom cutting, tog fram en första prototyp. Ett arbete som de båda mekatronikingenjörerna har vidareutvecklat i egen regi, och en test av den andra prototypen i söndags visade på positivt resultat.

– Det var flera utövare som var med i söndags som visade intresse och en har redan bestämt sig för att köpa. Nu ska vi vidareutveckla produkten ytterligare och sedan börja tillverka den, säger Dan Lilja.

Senare i sommar ska de delta i ett stort evenemang på High Chaparal och i juli ska EM-mästaren i cutting prova produkten på Jägersro. Faller det väl ut finns det en stor marknad.

– Om man tränar den här sporten behöver man ett system av den här typen, säger Dan Lilja. Och även om vi har konkurrenter i exempelvis USA där sporten är väldigt stor, har vi lösningar som vi är unika på.

ANNIKA JOHANSSON

Magnus Nilsson, på hästen  Fellas Chexie, räds inte "kalven". Bild: NATHALIE SJÖGREN TÖRHAGEN

Magnus Nilsson, på hästen Fellas Chexie, räds inte "kalven". Bild: NATHALIE SJÖGREN TÖRHAGEN

Dan Lilja och Per Mattsson i det nya kontoret på förinkubatorn i Sceince Park. Bild: ANNIKA JOHANSSON

Dan Lilja och Per Mattsson i det nya kontoret på förinkubatorn i Sceince Park. Bild: ANNIKA JOHANSSON

Sidan uppdaterad 2009-06-11