Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2009-01-28. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2009-01-28

CVHI ny forskningsmiljö på Högskolan

Från årsskiftet har Högskolan en ny forskningsmiljö, Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI). Det är de två tidigare etablerade forskningsmiljöerna vid lärosätet, Centrum för idrotts- och hälsoforskning (CIHF) och Välfärd & Välbefinnande (V&V) som har slagits samman.

CVHI leds inledningsvis av professor Lillemor Hallberg och professor Magnus Tideman från tidigare V&V samt professor Natalia Stambulova och docent Urban Johnson från tidigare CIHF.

– Vår roll är att vara koordinatorer, samordnare och ledare för den här nya forskningsmiljön, och nu i början behöver vi vara flera för att bygga upp den, säger Magnus Tideman och poängterar att de även i framtiden behöver vara fler för att leda och samordna verksamheten.

Syftet med sammanslagningen till en större forskningsmiljö är att förstärka forskarresurserna, den vetenskapliga kompetensen och den vetenskapliga miljön inom styrkeområdet Livskvalitet, välfärd och kultur. Samgåendet ligger helt i linje med det profileringsarbete som systematiskt bedrivs på Högskolan.

– Vi har goda förhoppningar om att det ska bli bra, och mina gamla kollegor är väl representerade inom den nya miljön, säger Urban Johnson som tror att det är ett måste att bli större. Kombinationen har förutsättning att utvecklas och vi har väldigt starka grundutbildningar. Nu måste vi stärka seniorforskningskompetensen så det blir fler professorer.

Styrkeområdet är mångvetenskapligt och inkluderar ämnen som vård/omvårdnad, folkhälsa, idrott, handikappvetenskap, psykologi, sociologi, pedagogik, utbildningsvetenskap och till viss del arbetsvetenskap och ämnen inom humaniora och miljö.

Urban Johnson, Natalia Stambulova, Lillemor  Hallberg och Magnus Tideman är ansvariga för den nya forskningamiljön Centrum för välfärd, hälsa och idrott. Bild: ANDERS PETERSSON

Urban Johnson, Natalia Stambulova, Lillemor Hallberg och Magnus Tideman är ansvariga för den nya forskningamiljön Centrum för välfärd, hälsa och idrott. Bild: ANDERS PETERSSON

60-tal aktiva medlemmar
– Den nya miljön är ett öppet kort än så länge, konstaterar Lillemor Hallberg. Vad det ska bli får vi tillsammans utveckla i samarbete. Man blir starkare om man har gemensamma mål.
CVHI är en forskningsmiljö som för närvarande har cirka 60 aktiva medlemmar från de olika interagerande ämnena. Av dessa är ett 10-tal seniora forskare (professorer och docenter) och ett 20-tal disputerade lärare och doktorander.

Gemensamt för forskning och utbildning relaterad till CVHI är fokusering på individ, hälsa och samhälle. Lärare och forskare inom CVHI medverkar i planering och genomförande av masterprogrammet ”Hälsa och livsstil” i området hälsovetenskap.

– Vi är en ganska stor forskningsmiljö och vi växeldrar och fördelar arbetsuppgifterna oss emellan så gott det går, säger Magnus Tideman. I början av februari ska vi ha ett möte med alla i miljön för att diskutera framtiden.

Gemensamt bokprojekt
Ett exempel på framtida samarbete är en idé om ett gemensamt bokprojekt inom den nya forskningsmiljön. Det finns ett utkast till en idé om innehåll och kontakter har tagits med representanter för ett bokförlag som är intresserat.

Avsikten  är, enligt Lillemor Hallberg, att det ska bli en lärobok på avancerad nivå, en antologi med en teoretisk grund och exempel på praktiska tillämpningar av hälsofrämjande åtgärder, och den ska handla om hälsa och livsstil.

– Det finns ingen sådan bok, säger hon. Inom vår tidigare forskningmiljö V&V har vi tänkt länge på att vi skulle göra något sådant tillsammans.

ANNIKA JOHANSSON och LENA LUNDÉN

FAKTA CVHI
Inom CVHI bedrivs hälsovetenskaplig forskning som rör förhållandet mellan samhällets välfärdssystem och människors livssituation.

Det forskas också kring samband mellan fysisk aktivitet, motion, hälsa och idrottsutövning, hur kardiovaskulär ohälsa kan förebyggas, hur långvariga smärtstillstånd kan brytas eller hanteras, frågeställningar kring delaktighet och medbestämmande hos personer med psykiska och fysiska funktionshinder, missbruksproblem samt samband mellan arbetsmiljö och hälsa.

Sidan uppdaterad 2009-01-28