Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2009-09-17. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2009-09-17

Dags för ny studentbarometer

Nu är det återigen dags att ta pulsen på studenternas uppfattning om Högskolan, utbildningen och allt som hör därtill. I slutet av oktober får 1 500 slumpvist utvalda studenter möjlighet att svara på studentbarometern via webbsystemet Quick Search. Det är stora förändringar i årets barometer. Ett omfattande arbete har lagts ner för att få fram en enkät som ger svar på det Högskolan vill veta om hur studenterna ser på sina studier här.
– Årets studentbarometer är upplagd ungefär som personalbarometern och indelad i indexområden. Det ger en bättre överblick och man ser snabbt vilka områden vi är bra på och vilka vi behöver förbättra. När vi mäter nästa gång ser vi direkt om det har hänt något, säger Marita Hilliges, prorektor och ordförande i utbildningsnämnden.

Bantad till hälften


Just jämförbarheten var ett problem vid förra studentbarometern, 2006, som då kritiserades för att den var för olik sin föregångare. Blir det inte samma problem nu, att det inte går att göra direkta jämförelser med vad studenterna tyckte 2006?

– Några frågor går att jämföra. Men vi vill hellre ha en hållbar enkät för framtiden. Den förra enkäten var inte bra i sin struktur. Det var en väldig blandning av frågor med flera olika perspektiv och utgångspunkter, den var svår att tolka, säger Marita Hilliges.

I årets upplaga har utbildningsnämnden, som ansvarar för studentbarometern, velat renodla inriktningen på frågor, bland annat för att inte belasta studenterna med rena faktafrågor som Högskolan kan ta reda på på annat sätt. Bland annat detta gör att enkäten numer är hälften så omfattande som den förra. Målet är maximalt 75 frågor, gärna färre. Som jämförelse kan nämnas att den nationella Studentspegeln innehåller 100 frågor.

Gediget förarbete


Till sin hjälp har utbildningsnämnden haft Anders Nelson, universitetslektor i pedagogik, som har gjort en utredning om studentbarometern och lämnat förslag till en helt ny struktur. Dessutom har utbildningsnämnden ordnat en workshop med personer och avdelningar som berörs, bland andra kåren, studerandeavdelningen och ansvariga för Högskolans teman – samverkan, innovation och välbefinnande.

– Vi vill veta vad studenterna tycker, hur de upplever sin utbildning och det stöd de får. Den nya barometern gör det möjligt för oss att på ett bättre sätt ta reda på om studenterna är missnöjda. De synpunkter vi får in ligger till grund för prioriteringar av förändringar för framtiden, säger Marita Hilliges.

”Ta chansen att påverka”


2009 års studentbarometer är indelad i sex olika index, frågeområden, till exempel ”utbildning”, ”fysisk arbetsmiljö”, ”studentinflytande” och ”hälsofrämjande aktiviteter”. Dessa är i sin tur indelade i underområden, för utbildning bland annat ”eget lärande”.

Om ett par veckor ska studentbarometern testas i en provomgång och efter justeringar går den ut ”på riktigt” i slutet av oktober. Planen är att resultaten ska presenteras för högskolestyrelsen på decembermötet. Likt personalbarometern ska studentbarometern åtföljas av uppföljningsplaner för prioriterade områden.

– Högskolans studentbarometer är ett komplement till kårens viktiga och dagliga arbete för att skapa bra utbildningar och bra studiemiljöer. Jag vill verkligen uppmana alla studenter att ta chansen att påverka Högskolans och kårens arbete, säger Marita Hilliges, samtidigt som hon understryker att det inte bara handlar om att ta reda på vad som inte är bra.

– Det är lika viktigt att vi får reda på vad som fungerar. Risken finns ju annars att vi förändrar något som redan är bra.   

LENA LUNDÉN

Nu är det dags att ta pulsen på studenterna igen. Vad tycker de om sin utbildning och om att studera på Högskolan? Årets studentbarometer genomförs i oktober.

Nu är det dags att ta pulsen på studenterna igen. Vad tycker de om sin utbildning och om att studera på Högskolan? Årets studentbarometer genomförs i oktober.

Sidan uppdaterad 2009-09-17