Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2009-02-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2009-02-16

Doktorsavhandling visar på vikten av redovisning

Företagsledare i tillväxtföretag är mer intresserade av att ta del av och kommunicera företagets finanser än kollegorna i icke växande företag.

Det visar avhandlingen Entreprenörer som redovisare – bokslutsprocessen i gasellföretag, som Marita Blomkvist, lärare på Högskolan, har disputerat på.

Vad handlar din avhandling om?
– Den handlar om entreprenörer och företagsledare i framgångsrika tillväxtföretag, så kallade gasellföretag, och deras engagemang i att kommunicera finansiell information. Jag har tittat på hur de gör företagens årsredovisning och hur de diskuterar de här frågorna med exempelvis revisorer, redovisare och styrelse. Många menar att entreprenörskap och redovisning inte hör ihop men mitt resultat visar att företagsledarna engagerar sig i den information som tas fram.

Marita Blomkvist jämförde företagsledarna i gasellföretagen med företagsledare i icke växande företag och kom fram till att de förstnämnda lade ner mer tid på att ta till sig och diskutera företagets finanser.

– Företagsledarna i tillväxtföretagen diskuterar finanserna för att få snabb och tidig information om resultaten, för att sedan kunna gå vidare. Det är en myt att redovisning inte spelar någon roll, de är angelägna om att få information.

Vad har man för nytta av resultatet du fått fram?
– För det första att den här informationen är viktig för företagsledarnas beslutsfattande och att rådgivare runt entreprenörerna är viktiga för de här frågorna. För det andra att redovisning är en aktuell fråga, vi utbildar många här på Högskolan i redovisning och flera av dessa vill bli revisorer. Entreprenörerna behöver nätverk runt omkring sig och som konsulter och rådgivare är revisorerna viktiga.

– Vi undervisar gärna i de stora företagens modeller, men vi har ju också många små företag som behöver information och det behöver vi också undervisa i.

Varför valde du detta ämne?
– Jag har arbetat som auktoriserad revisor i tio år. När jag började jobba här 1994 insåg jag att om man ville komma vidare så måste man utbilda sig. Jag blev också inspirerad av kollegor som var i forskarutbildning och 1999 sökte jag till Göteborg i ämnet redovisningens roll i entreprenörskap. Jag kände att entreprenörskap och små företag låg i linje med Högskolan i Halmstads inriktning och att det även passade min bakgrund som revisor.

Vad ska du göra nu?
– Jag jobbar med ett projekt som handlar om kvinnor i akademiskt företagande, tillsammans med professor Åsa Lindholm Dahlstrand, Pia Ulvenblad, Diamanto Politis, Joakim Winborg och Agneta Hansson. Projektet är finansierat av Vinnova och vi ska titta på det företagande som skapas ur den akademiska miljön. Vi kommer att titta på inkubatorsverksamheten, se vilka som ligger bakom och vilka nätverk och förutsättningar som finns.

–Jag ingår i forskargrupperna KEEN (Knowledge Entrepreneurship and Enterprise Research) och GAD (Governance, Accounting and Development). Jag undervisar och har uppsatshandledning och ska göra ”papper” av delar av min avhandling.

Som kuriosa kan nämnas att Marita Blomkvist fyller 50 år till sommaren och hon var en gång i tiden klasskamrat med Per Gessle.

ANNIKA JOHANSSON

Fotnot: Avhandlingen lades fram vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet den 5 december.

Marita Blomkvist har disputerat på avhandlingen Entreprenörer som redovisare – bokslutsprocessen i gasellföretag. Bild: ANNIKA JOHANSSON

Marita Blomkvist har disputerat på avhandlingen Entreprenörer som redovisare – bokslutsprocessen i gasellföretag. Bild: ANNIKA JOHANSSON

Sidan uppdaterad 2009-02-16