Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2009-04-03. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2009-04-03

Emelie Karlsson ny kårordförande

Från och med första juli har Halmstad studentkår ny ledning. I veckan valdes Emelie Karlsson, 25 år, till att ta över som kårordförande efter Ullrika Sellman.

–Det känns jättebra. Jag har suttit i kårstyrelsen två år och siktet har varit inställt på detta, säger Emelie Karlsson som just nu är i födelsestaden Borås där hon gör praktik.

Hon tar examen från Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet till sommaren och börjar det nya jobbet redan den första juni. Första månaden går hon bredvid nuvarande ordförande för att sätta sig in i uppdraget.

–Jag har rätt bra grepp om hur organisationen fungerar men det är en komplex och stor verksamhet, säger hon.

En viktig fråga är förstås hur kåren ska möta att kårobligatoriet försvinner.

–Det är en jätteutmaning. Vi måste vässa vår verksamhet och jobba för att det finns ett mervärde för medlemmarna, för att behålla dem, säger Emilie Karlsson.

En annan hjärtefråga är arbetsmarknadsanknytning. Att jobba för att studenter på alla utbildningar ska få någon form av kontakt med arbetslivet. Det kan vara genom företagsfrukostar, studiebesök, studiecirklar och studiebesök.

– Vi jobbar mycket för studenternas trygghet under studietiden men det är också viktigt att kunna erbjuda något efter studierna. Det är ju därför man läser här, för att få ett arbete, säger Emelie Karlsson.

Till ny vice ordförande valdes Ida Eriksson, 23 år. Övriga styrelsemedlemmar väljs vid nästa medlemsmöte.

ANNIKA JOHANSSON

Emelie Karlsson är ny kårordförande från första juli. Bild: PRIVAT

Emelie Karlsson är ny kårordförande från första juli. Bild: PRIVAT

Sidan uppdaterad 2009-04-03