Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2009-06-11. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2009-06-11

Entreprenörens knep


”Doing as a duckling”

I fredags disputerade Pia Ulvenblad, Sektionen för ekonomi och teknik, på en avhandling om hur entreprenörer använder kommunikation som strategi för tillväxt. ”Growth Intentions and Communicative Practices – Strategic Entrepreneurship in Business Development” heter avhandlingen som lades fram vid Lunds universitet.

Vad handlar din avhandling om?


– Den handlar om ”will and skill” hos individer som startar och driver företag. Jag har undersökt hur entreprenörer tänker och talar om tillväxt och hur de kommunicerar detta för att få nya resurser till företaget. Viljan (will) handlar om tillväxtintentioner – hur de vill att företaget ska växa, och färdigheten (skill) om den kommunikativa praktiken, det vill säga vilka kommunikativa strategier entreprenören använder för att nå sina mål.

Hur har du gått tillväga?


– Jag har använt ett flertal metoder, bland annat intervjuer och observationer. Min strävan har varit att komma så nära det jag studerar som möjligt. För att analysera tillväxtintentionerna som framkom i intervjuerna har jag använt så kallad perspektivisk textanalys. Det går ut på att det i en text finns inneboende intentioner. Man matar in en text och sedan strukturerar programmet texten och gör ett antal statistiska operationer, bland annat baserat på verbens placering i förhållande till prepositionerna. Resultatet presenteras i ett klusterträd, ett slags struktur över hur personen har talat. En del har jättelånga klusterträd och det visar att den personen har pratat mycket ”fram och tillbaka”.

Vilka strategier har då entreprenörerna?


– I analysen skapade jag sex kategorier av kommunikativt beteende i företagsstarten. Det är olika faser man verkar gå igenom, till exempel att gå från att vara ingen till någon, från liten till stor, från oerfaren till erfaren, från en roll till en annan, från ensam till nätverksmedlem och från tystnad till konversation. Ett annat typiskt beteende är det som jag har benämnt ”doing as a duckling”… De ser ut att vara coola på ytan likt en ankunge, men under vattnet paddlar benen på som bara den för att hitta strategier för företaget. Jag har studerat några av de här ankungarna och det är tydligt att man måste agera på ett sätt så att intressenterna blir intresserade och vill ha mer, mer information eller rent av vill satsa pengar.

– Jag ser också att det handlar om ”self-leadership”, om att leda sig själv. Som entreprenör är man många gånger ensam i sitt företag, men man ska ändå driva det tillsammans med andra, till exempel finansiärer, och då behöver man kunskaper och strategier för detta.

Hur kan dina resultat komma till nytta?


– Först och främst ska det bli jätteroligt att kunna ge detta till studenterna och fylla på entreprenörskapsutbildningen. De behöver lära sig att leda sig själva som entreprenörer. De behöver också lära sig kommunikativa strategier, menar jag, inte bara vad man som entreprenör måste göra för att synas och märkas, utan också hur man gör det. Anpassning och öppenhet hör traditionellt ihop med entreprenörskapsutbildning. Men man måste också vara ”other oriented”, det vill säga ha förmåga att lära av andra och bry sig om andra. När du startar företag är du ofta ensam och vet kanske inte hur du ska göra i alla frågor. Jag menar att det till stor del handlar om ”self-leadership”.

– Poängen är att lyfta in ledarskapsteorier i teorierna om entreprenörskap, inte minst när det gäller strategiskt entreprenörskap och att använda kommunikation som strategi. Vad är det finansiärerna bedömer? Din produkt, ja självklart, men framför allt din förmåga att vidareutveckla produkten och företaget. Om du är egocentrisk och ovillig att dela med dig av företagsandelar eller annat, ja, då drar förmodligen finansiären sig undan.

– Även för etablerade entreprenörer är detta bra kunskaper, att veta hur man snabbare kan få tillgång till nätverk och finansiering etc. Dessutom är det bra för alla att reflektera över sig själv och det man gör…

Varför har du skrivit om entreprenörer och kommunikativa strategier?


– Jag har alltsedan jag skrev min lic-uppsats tyckt att man pratar om tillväxt på ett oreflekterat sätt. Vad betyder tillväxt och vad menas med begreppet? Det betyder ökning, ja, men vad då för ökning? Alla pratar om det, men vad betyder det? Jag har också jobbat mycket med ledarskap och både undervisat i det och utbildat mig själv inom området, bland annat genom försvaret. Jag var helt enkelt intresserad av hur människor leder sig själva, och av tillväxtbegreppet.

Vad ska du göra nu?


– Jag ska fortsätta med det projekt som vi startade i höstas i den forskningsgrupp som jag tillhör, KEEN. Vi har fått pengar från Vinnova för att undersöka inkubatorer och entreprenörskapsutbildningar särskilt inriktade på kvinnors företagande. Men först blir det semester…

LENA LUNDÉN

Pia Ulvenblad vill gärna öka kunskapen om kommunikativa strategier för entreprenörer. Bild: PETTER KNUTSSON

Pia Ulvenblad vill gärna öka kunskapen om kommunikativa strategier för entreprenörer. Bild: PETTER KNUTSSON

Sidan uppdaterad 2009-06-11