Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2009-10-28. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2009-10-28

Forskare vid Högskolan får 5,5 miljoner från Vetenskapsrådet


Hallå där ...


... Svante Andersson, professor i företagsekonomi vid Högskolan i Halmstad, och grattis, du har fått 5,5 miljoner kronor från Vetenskapsrådet.
– Tack, det känns jätteroligt. Vi har fått pengar till ett fyraårigt forskningsprojekt där vi ska studera internationalisering av företag inom hälsoteknikområdet. Vi är bland annat intresserade av vilka strategier som företagen använder sig av när de bygger upp verksamhet i andra länder.

Vilka är det som ingår i projektet?


– Förutom jag är det Hélène Laurell, doktorand vid Sektionen för ekonomi och teknik, och Leona Achtenhagen, docent i företagsekonomi. Leona Achtenhagen är verksam vid Högskolan i Jönköping som vi samverkar med.

Har ni fler samverkanspartner?


– Ja, vi kommer att samarbeta med Hälsoteknikalliansen eftersom vi är intresserade av att undersöka om företagen använder sig av lokala och globala nätverk när de internationaliserar sig. Vi kommer också att samarbeta med andra forskare vid Högskolan som är intresserade av hälsoteknikområdet.

Ligger projektet i linje med din egen forskning?


– Ja, jag har jobbat med internationellt entreprenörskap under lång tid. Det som är nytt är fokuseringen på företag inom hälsoteknikområdet. Jag tillhör forskningsmiljön CIEL (Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning) och det här forskningsprojektet ligger helt i linje med den verksamhet som bedrivs inom CIEL, och även med annan forskning som pågår inom hälsoteknikområdet på Högskolan.

NATHALIE SJÖGREN TÖRHAGEN

Fotnot. Hälsoteknikalliansen är en ideell förening med som verkar för att främja forskning och utveckling av produkter och tjänster inom hälsoteknikområdet. Bland medlemmarna finns kommuner, högskolor, organisationer och ungefär 50 företag.

Sidan uppdaterad 2009-10-28