Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2009-03-05. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2009-03-05

Forskare viktig brobyggare mellan Högskolan och Combitech

Hoai Hoang Bengtsson är forskare vid Högskolan i Halmstad. Hon disputerade 2007 och har nu fått finansiering från KK-stiftelsen för att under två år verka som så kallad post doc-forskare. Hoai Hoang Bengtsson är nu anställd av Combitech AB, men genom KK-stiftelsens engagemang kan hon nu arbeta både i företaget och på Högskolan i Halmstad.
– För mig innebär det här stora möjligheter att fortsätta min forskning och utvecklas som forskare, säger Hoai Hoang Bengtsson.

Gränsgångare - bygger broar mellan kompetenser


KK-stiftelsen som bland annat stödjer forskningsmiljön CERES vid Högskolan i Halmstad, arbetar på många sätt för att näringsliv, lärosäten och forskningsinstitut tillsammans ska utveckla internationellt ledande kunskap och kompetens inom prioriterade områden. En viktig grupp i samproduktionen av kunskap är "gränsgångarna", det vill säga personer som rör sig mellan företag och akademi. För att möjliggöra för doktorer som tidigare har fått delfinansiering från KK-stiftelsen för sina forskarstudier att verka i både industrin och akademin, har stiftelsen avsatt 15 miljoner kronor.

Gemensamma intressen


Att CERES och Combitech AB arbetar ihop handlar bland annat om det stora gemensamma intresset kring högprestandasignalbehandling, tekniker som används bland annat för att hantera radarsignaler. Hoai Hoang Bengtsson som har disputerat just kring hur man kan höja prestandan i distribuerade realtidssystem har kunskaper som är mycket viktiga i båda miljöerna.

Tre mål med projektet


För projektet finns tre specifika mål uppsatta, det första handlar om den gemensamma kunskapsuppbyggnaden kring realtidsschemaläggning för högprestandatillämpningar. Det andra målet gäller Hoai Hoang Bengtssons egen fortsatta meritering som forskare och det tredje målet handlar om att fortsätta bygga upp det långsiktiga samarbetet mellan Combitech AB och CERES.

Två arbetsplatser


I sitt arbete kommer Hoai Hoang Bengtsson att vistas i båda miljöerna och föra forskningsresultat från akademi till företag.

- Jag kommer också att kunna ta med praktiska erfarenheter och relevanta forskningsfrågor tillbaka till akademin. Naturligtvis är det också en bra möjlighet att få se mer av praktiska tillämpningar inom mitt forskningsområde, säger Hoai Hoang Bengtsson.

Tillsammans kommer företag och akademi att arbeta med gemensamma forskningspublikationer, liksom företaget kan få hjälp av doktorander och andra studenter för olika projekt och där Hoai Hoang Bengtsson blir den naturliga länken.

Text och bild: ROLAND THÖRNER

Fotnot: Post-doc betyder postdoktoral medarbetare och är en temporär forskningstjänst eller forskningsstipendium.

Gränsgångare. Hoai Hoang Bengtsson delar sin forskningstid mellan Högskolan och Combitech AB.

Gränsgångare. Hoai Hoang Bengtsson delar sin forskningstid mellan Högskolan och Combitech AB.

Sidan uppdaterad 2009-03-05