Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2009-03-19. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2009-03-19

Gemensam högskoleutbildning för Laholms sjuksköterskor

30 sjuksköterskor läser sedan hösten en uppdragsutbildning på Högskolan. Kursen, Äldres livsvillkor och välbefinnande – ett proaktivt förhållningssätt, är på 15 högskolepoäng och specialanpassad efter önskemål från uppdragsgivaren och inkluderar alla kommunsköterskor i Laholm.

Önskemål om utbildningen kom i våras och genom intensiva kontakter mellan parterna har en skräddarsydd utbildning tagits fram.

– Min erfarenhet är att man måste jobba ganska nära uppdragsgivarna eftersom de har specifika krav, säger Ingrid Karlsson, som tillsammans med Mia Jormfeldt, båda HOS, ansvarar för utbildningen. Men det måste ju vara utifrån våra krav och mål också.

Deltagarna träffas på Högskolan en dag per månad, och däremellan är det självstudier som gäller.
– En del föreläsningar har varit jättebra och det är positivt att få träffa sina kollegor från kommunen och få diskutera, säger en av deltagarna, Christel Johansson som är sjuksköterska i Hishult.

Ingrid Karlsson, kursansvarig, tillsammans med studenterna. Bild: ANNIKA JOHANSSON

Ingrid Karlsson, kursansvarig, tillsammans med studenterna. Bild: ANNIKA JOHANSSON

Att arbeta med uppdragsutbildningar ger även lärarna och kursansvariga ovärderlig erfarenhet.
– Det är roligt och en utmaning, för deltagarna kommer utifrån med stor kunskap från praktiken och man får många frågor, säger Ingrid Karlsson. Deltagarna har mycket på fötterna, har erfarenheter och ställer krav. Det ger ju input till mig som lärare och lyfter min kunskap och man utvecklas själv.

HOS är van att ge utbildningar på uppdrag och för tillfället har man tre kurser igång, förutom den för Laholms kommun även en nationell kurs för Attendo och en i Borås i handikappvetenskap.

– Vi vill gärna anordna uppdragsutbildningar eftersom det ger ett mervärde till oss. Men vi jagar inte uppdrag, utan det sker genom förfrågningar från kontakter, säger Ingrid Karlsson.
ANNIKA JOHANSSON

Sidan uppdaterad 2009-03-19