Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2009-12-22. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2009-12-22

Generalkonsul i programråd

Lars Danielsson, generalkonsul i Hong Kong, har tagit plats i programrådet för ”International Relations and Economics – focusing East and South East Asia”.
– Jag tycker att det är väldigt intressant att Högskolan i Halmstad fokuserar på ett område i världen som, utan tvekan, är det viktigaste för morgondagen, säger han.

För en tid sedan hade programrådet sitt första möte. Förutom Lars Danielsson, tidigare statssekreterare i statsrådsberedningen, består de externa ledamöterna av Lars Andreasson, departementsråd vid utrikesdepartementet, dr. Dar Sheng Lie, ”Director of Cultural Division, Taipei Mission” i Stockholm, professor Sören Eriksson, Internationella handelshögskolan i Jönköping och Ulf Ivarsson, chef på Högskolans internationella avdelning.

Världsledande ekonomi


Kazuki Iwanaga, programansvarig, är mycket nöjd över uppslutningen i rådet.

– Det är fantastiskt att vi på så kort tid lyckats få de här kunniga människorna som externa ledamöter. Vi kommer att få många värdefulla råd om hur vi ska utveckla vårt program i framtiden.

Programmet startade i höstas och ungefär en tredjedel av studenterna är utbytesstudenter, främst från Kina. Kazuki Iwanaga beskriver programmet som unikt då det kombinerar internationella relationer och ekonomi med särskild inriktning på Östasien och Sydostasien.

– Asien har blivit ett mäktigt centrum för världsekonomin. Det gäller inte minst Kina där det skett en fantastisk utveckling. Vi förberedde oss noggrant inför det här programmet och reste väldigt mycket i Östasien och Sydostasien för att skriva avtal med olika lärosäten, berättar han.

Bidrar med erfarenhet


Satsningen får väl godkänt av Sveriges generalkonsul i Hong Kong och Macau, Lars Danielsson.

– Vi har generellt för lite kunskap i Sverige om Asien och det är för få människor som ägnar sig åt att förstå vad som sker i Östasien och Sydostasien. I ekonomisk betydelse är Kina snart världsledande. Kineserna är fortfarande återhållsamma när det gäller att utöva sitt politiska inflytande, men det kommer, säger han.

Hur ser du på din roll som extern ledamot i programrådet?
– Jag tror att all akademisk utbildning har som mål att förbereda studenterna för ett liv ute i verkligheten. Vi externa ledamöter lever i den verkligheten och kan ge synpunkter på vad som är viktigt att koncentrera studierna på: Vad är aktuellt i Östasien och i Sydostasien just nu?, Vad behöver svenska företag och svenska myndigheter kunna mer om?

– Jag ser det som ett blygsamt sätt att bidra till att göra utbildningen så yrkesrelevant som möjligt.

NATHALIE SJÖGREN TÖRHAGEN

Lars Danielsson, generalkonsul i Hong Kong, har tagit plats i programrådet för ”International Relations and Economics – focusing East and South East Asia”. Programrådet kommer att träffas en gång per termin.
Bild: IDA FRIDVALL
Sidan uppdaterad 2009-12-22