Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2009-05-28. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2009-05-28

Hälsoteknikprojekt sökes

Ett 30-tal representanter för näringsliv, kommun och andra organisationer samlades i dag på Högskolan i Halmstad för information om Hälsoteknikcentrum Halland.

Nu söks idéer till utvecklingsprojekt som ger både samarbete och goda resultat.

Roland Thörner från Högskolan berättade om struktur för arbetet i centrumet som startar i mitten av augusti 2009.

– Vi eftersträvar att få in potentiella utvecklingsprojekt som omfattar fler än ett företag och organisationer. Inte enbart för att skapa bredd i själva utvecklingsprocessen utan också för att möjliggöra bred spridning av goda resultat, betonade Roland Thörner.

Hälsoteknikcentrum ska bli den miljö på Högskolan där de halländska kommunerna, landstinget och företag samlas för att gemensamt driva utvecklingsprojekt inom området hälsoteknik.

Centrumet finansieras med hjälp av medel från Region Halland och EU:s strukturfonder. Under loppet av tre år ska, med hjälp av 26 miljoner kronor, utveckling av produkter, tjänster och företag inom området hälsoteknik accelereras. I projektets natur ligger också att finna strukturer för framtida fortsättning av motsvarande center även efter projekttidens utgång.

Projektledningen består av bland andra Ann-Mari Bartholdsson, Region Halland samt Roland Thörner och Magnus Hållander (projektledare), båda från Högskolan. Till Hälsoteknikcentrum Halland kommer även ett stort antal forskare att knytas, merparten från Högskolan i Halmstad men även genom andra forskningssamarbeten. Dessutom kommer de halländska kommunkoordinatorerna och landstingskoordinatorn för hälsoteknikcentrum att vara viktiga partner för att kanalisera behov och sprida goda resultat.

Den som har idéer om utvecklingsprojekt som kan passa centrumets verksamhetsområde är välkommen att höra av sig till projektledningen.

ANETTE LAURELL

Sidan uppdaterad 2009-05-28