Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2009-06-25. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2009-06-25

Högskolan deltar i Almedalsveckan

Ove Svensson, lektor i sociologi på Högskolan i Halmstad, deltar i Almedalsveckan i Visby för första gången, och han gör det vid två tillfällen.
Dels vid ett seminarium som handlar om ungdomars spelande, dels vid en konferens för en bättre framtid, där han talar om lärande utanför det traditionella utbildningssystemet.

Ove Svensson har bland annat forskat kring ungas spel om pengar, ett ämne han doktorerade i för fyra år sedan. Inom denna forskning samarbetar han sedan länge med Högskolan på Gotland, som står som arrangör för seminariet i Almedalen.

– Jag ska prata om hur ungdomars spelande ser ut och vilka konsekvenser det får, säger han.

Spelandet börjar ofta hemma och utvecklas sedan tillsammans med kompisar. Det kan handla om att spela poker i skolan eller på spelmaskiner som ”Las Vegas”. En del av dessa ungdomar väljer sedan att fortsätta spela på egen hand, och skapar ett beroende där de allt mer avskärmar sig från omvärlden.

– Spelandet utvecklas genom många olika beslut. För den som har fått problem på ett eller annat sätt och ser tillbaka är det ofta många små saker som har gjort att det gått så långt, berättar Ove Svensson.

Seminariet kommer dock inte att fokusera på beroendet utan mer på vad regleringen av spelmarknaden betyder. Och att en reglering behövs är Ove Svensson övertygad om.

– Det är viktigt att inte spela så mycket när man är ung för då får man lättare problem, säger han. Restriktioner har ju den effekten att de som inte är så involverade i spelandet respekterar åldersgränserna. Restriktioner kan inte trolla bort problemet, men det är bra att de finns. Allt som kan begränsa omfattningen är bra.

Ove Svensson, deltar under två teman på i Almedaslveckan i Visby. Bild: ANNIKA JOHANSSON

Ove Svensson, deltar under två teman på i Almedaslveckan i Visby. Bild: ANNIKA JOHANSSON


Open Collage Network - värdering av livslångt lärande


Ove Svensson är också involverad i OCN, Open College Network. En idé från Storbritannien där olika former av kunskaper och lärande utanför det traditionella utbildningssystemet värderas och betygsätts. Detta synsätt väckte tidigt hans intresse och i början av seklet var Ove Svensson över på de brittiska öarna för att, med stöd från ESF (Europeiska socialfonden), studera fenomenet.

– Jag var med och tog hit modellen och bedriver en del forskning på hur det används, bland annat hur deltagarna tar emot informationen, säger han.

OCN handlar om värdera och ge ett ökat erkännande av kunskaper och kompetenser som erhålles i det dagliga arbetslivet och livet, och som är viktigt för individ, samhälle och arbetsliv. Det kan handla om kunskaper i hur man bemöter kollegor och kunder, eller om mer specifika kunskaper rörande produkter man jobbar med.

Exempelvis har ett företag i Stockholm nyligen tagit fram tekniskt underlag till att kunna mäta kunskaper hos anställda på städbolag med stor andel utländsk arbetskraft. Här handlar det om att via mobiltelefonen testa den anställdes kunskaper i saker som har med det dagliga arbetet att göra. Det kan vara kunnande om tekniska termer på rengöringsmedel eller allmänna kunskaper i svenska språket. Allt sker dessutom samtidigt som personen gör sitt jobb, och behövs hjälp finns det även tolk via mobilen.

–Du gör det du brukar göra och bygger in det i lärandet, sedan får du intyg på vad du kan, säger Ove Svensson.

Utifrån uppdragsgivarens behov bildas en grupp av experter som bedömer vilka kunskaper som ska ingå.

– Tanken är inte att bygga ett nytt utbildningssystem utan det här bygger på att man väger in det vardagliga, det som är utanför skolsystemen. Det kommer alltid att finnas människor som inte passar in, som står utanför utbildningsväsendet, och det här är ingen kritik till det som finns i dag. Men det vi behöver i Sverige i dag är flexibilitet och möjlighet till andra vägar, och det här passar bra in i EU:s krav på livslångt lärande.

ANNIKA JOHANSSON

Fakta om deltagande:
Seminarium på om ungdomars spelande som arrangeras av Högskolan på Gotland måndagen den 29 juni kl 10–12.

På torsdagen den 2 juli 9.00–11.30 presenterar Jörgen Bergwall, OCN och Ove Svensson, Högskolan i Halmstad pågående forskning och aktuella trender inom arbetslivet och det livslånga lärandet. "Konferens för en bättre framtid” arrangeras av Arbetsmiljöforum, Temagrupp Likabehandling och OCN Sweden och pågår hela veckan.

Den 30 juni deltar Per Ola Ulvenblad, chef för Sektionen för ekonomi och teknik, i ett rundabordssamtal arrangerat av Almega, som handlar om ”Nobelpris eller jobb – vad ska styra högskolan finansiering?”

Den 2 juli deltar Anders Persson, gästprofessor på Högskolan i Halmstad, i ett  seminarium om rektorsrollen, dess möjligheter och utmaningar. Hur gör rektor för att både vara en duktig ledare och hålla arbetstiden på en rimlig nivå? Anders Persson presenterar sin forskning om skolledarskap som sedan följs av en paneldebatt. Seminariet arrangeras av Sveriges Skolledarförbund.

Sidan uppdaterad 2009-06-25