Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2009-01-20. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2009-01-20

Högskolan får 200 nya platser

Högskolan i Halmstad får 200 av de tidigare utlovade 1 000 nya platser som regeringen fördelar på lärosätena i Västsverige.
Det är en omfördelning av platser som görs för att möta den senaste tidens varsel på arbetsmarknaden.

– Det är oerhört glädjande för oss, säger rektor Romulo Enmark. Det känns jättebra att vara med och bidra till att dämpa lågkonjunkturens effekter för enskilda personer och att hälsa ytterligare ett antal studenter välkomna hit.

De nya 200 platserna innebär inte några nya specifika satsningar på kurser eller utbildningar utan är en förstärkning av de utbildningar vi har.

– Vi har redan planerat in dessa medel  men varit osäkra på om vi skulle få platserna, säger Romulo Enmark. Därför känns beskedet bra.

Totalt har regeringen omfördelat 1 240 platser genom att ta tomma platser från universitet och högskolor som inte når sin beräknade utbildningsvolym för 2009 och flyttar dessa till sex lärosäten som fyller sina platser.

Så här fördelas de utökade platserna per lärosäte:

  • Göteborgs universitet, 200
  • Blekinge tekniska Högskola, 240
  • Högskolan i Borås, 200
  • Högskolan i Halmstad, 200
  • Chalmers tekniska högskola, 200
  • Högskolan i Jönköping, 200
Sidan uppdaterad 2009-01-20