Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2009-05-28. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2009-05-28

Högskolan förtydligar

Med anledning av att en student vid Högskolan i Halmstad har åtalats för bedrägeri vill Högskolan förtydliga några fakta.

– Vi lär inte ut hur man begår brott, på våra utbildningar. Att den kunskap alla högskolor förmedlar kan användas för såväl positiva som negativa syften är ett faktum, säger Romulo Enmark, rektor vid Högskolan i Halmstad.

När det gäller den aktuella utbildningen handlar den om generell kunskap om olika datasystem och datasäkerhet. Hur studenten har använt kunskaperna utanför lärosätet har Högskolan ingen kännedom om. Utbildningen innehåller dock såväl juridiska som etiska aspekter där man bland annat diskuterar vilka konsekvenser denna typ av teknik kan få.

– Vi har inga detaljkunskaper om åtalet, säger Romulo Enmark, men givetvis får händelsen till följd att vi ska se över om det finns skäl att förändra utbildningens innehåll, vårt sätt att arbeta eller våra rutiner.

Det är helt och hållet Högskolan som är ansvarig för den aktuella kursen.

– Polisen medverkar inte ens i den del av utbildningen som vi tror är aktuell i detta sammanhang, poängterar Romulo Enmark.

Sidan uppdaterad 2009-05-28