Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2009-03-10. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2009-03-10

Högskolan har en ny docent i företagsekonomi

Hallå där, Torbjörn Tagesson, Sektionen för ekonomi och teknik, som nyligen har blivit docent i företagsekonomi.

Vad innebär det att du har blivit docent?


– Framför allt innebär det formella saker som att jag kan handleda doktorander och sitta i betygskommittéer för avhandlingar. Det kan också få betydelse vid utvärderingar och granskningar. Då räknas ofta antal docenter och professorer som ett lärosäte har. Utöver detta innebär det en möjlighet att fånga upp duktiga studenter och intressera dem för vidare studier. Det är viktigt för framtiden, men också roligt att följa sina studenter. Jag har en doktorand i Lund nu som jag handledde även på kandidat- och magisternivå.

Vilket är ditt forskningsområde?


– Externredovisning är mitt huvudområde men jag har också sysslat mycket med så kallad socialredovisning som kan handla om hur företag eller en kommun redovisar till exempel miljö- eller etiska aspekter av sin verksamhet. Jag har studerat varför företag väljer att göra sådan frivillig redovisning. Ett annat område är hur privat och offentlig sektor gör sina redovisningsval och varför.

Vad forskar du om just nu?


– Just nu jobbar jag ihop med en italiensk kollega i ett projekt om sammanställd redovisning, det vill säga att kommuner som har bolag ska göra en koncernredovisning som omfattar både bolag och förvaltning. Vi gör så i Sverige sedan många år och nu funderar man på att införa detta i övriga Europa. Ett annat aktuellt projekt handlar om hur väl revisorer med olika behörighetsnivå ger fortlevnadsvarningar, det vill säga varnar om eventuell konkurs. Vid sidan av detta håller jag på med en lärobok för icke-ekonomer som behöver grundläggande kunskaper i ekonomi. Den kommer nästa år.      

LENA LUNDÉN

Torbjörn Tagesson nybliven docent.  Bild: ANNIKA JOHANSSON

Torbjörn Tagesson nybliven docent. Bild: ANNIKA JOHANSSON

Sidan uppdaterad 2009-03-10