Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2009-05-20. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2009-05-20

Högskolan hjälper företag att forska och växa

I går ordnade Region Halland en informationsträff där företag, organisationer och högskolor fick information om möjligheterna till finansiering genom Vinnovas program Forska & Väx. Ett 40-tal personer deltog och de fick också ta del av erfarenheter från företag som har fått pengar genom Forska & Väx.

Anne Löfqvist från Vinnova presenterade verkets satsningar för små och medelstora företag. Alla branscher är välkomna att söka och Anne Löfqvist uppmanade företag att ta chansen att söka medel. I den senaste omgången fick tre Halmstadsföretag tillsammans fem miljoner kronor från Vinnova som finansieringsstöd för satsningar på forskning och utveckling (FoU).

Ett 40-tal intresserad åhörare deltog på informationsträffen på Högskolan i går, där Vinnova berättade om möjligheten att få finansieringsstöd för forskning och utveckling i små och medelstora företag. Bild: ANNIKA JOHANSSON

Ett 40-tal intresserad åhörare deltog på informationsträffen på Högskolan i går, där Vinnova berättade om möjligheten att få finansieringsstöd för forskning och utveckling i små och medelstora företag. Bild: ANNIKA JOHANSSON

Lars Johnsson är utvecklingschef på Tylö AB i Halmstad. Tylö AB är ett Halmstadsbaserat företag som fick 1,6 miljoner kronor av Vinnova för projektet FoU av ny värmeteknik för ånggenerator och bastu. I projektet samarbetar man bland annat med Högskolan i Halmstad.

De erfarenheter Tylö AB hittills har av projektet är bland annat ett stärkt varumärke. Företaget framstår som innovativt, högteknologiskt och kvalitativt, menar Lars Johnsson. Dessutom ger det en hel del fördelar i marknadsföringen.

Marcus Tannerfalk är en av grundarna till företaget ProEvolution som fick 50 000 kronor av Vinnova för att genomföra en mindre förstudie. Han menar att det var oerhört lärorikt och att det i studien kom fram många bra idéer, vilket också medförde att företaget äntrade en ny marknad. Även ProEvolution samarbetade med Högskolan i Halmstad – med både personal och studenter.

De företag som medverkade på Vinnovas informationsträff fick också möjlighet att mingla och knyta kontakter med sju utställare, däribland Bertil Svensson och Roland Thörner från Högskolan i Halmstad. Campus Varberg och Alexanderssoninstitutet, Chalmers Industriteknik, ALMI, Innovation Team, Miljöinnovation och Företagsutvecklarna i Tillväxt Halland fanns också på plats.

SANDRO RELJANOVIC

FAKTA om Vinnova


Vinnova är en statlig myndighet som ska bidra till att höja tillväxten och välståndet i hela landet.
Det speciella ansvarsområdet är innovationer kopplade till forskning och utveckling – det vill säga nyskapande, framgångsrika produkter, tjänster eller processer med vetenskaplig bas. Vinnovas uppgift är att finansiera forskning samt att stärka nätverk.

Genom Forska & Väx finansierar Vinnova forsknings- och utvecklingsprojekt i små och medelstora företag. Satsningen är på sammanlagt 120 miljoner kronor per år. Företag kan söka tre typer av finansiering: genomförande av FoU-projekt, förstudie inför FoU-projekt samt behovsidentifiering inför FoU-projekt. Företagen ska själva medfinansiera FoU-projekten med minst lika mycket pengar.

Sidan uppdaterad 2009-05-20