Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2009-04-07. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2009-04-07

Högskolan i Halmstad första högskola som får examinera civilekonomer

Högskolan i Halmstad är första högskolan i Sverige som får utfärda civilekonomexamen. Det glädjande beskedet kom i dag från Högskoleverket.
- Det här är enastående. Jag är stolt över att vi som första lärosäte av denna storleksordning erhåller något som är så svårt att få, som civilekonomexamensrättigheter, säger rektor Romulo Enmark. Jag tror att hela Halland kan glädjas åt detta.

En ny civilekonomexamen infördes den 1 juli 2007. Av de 23 universitet och högskolor, varav Högskolan i Halmstad var en, som ansökte om examensrättigheter fick sex universitet rättigheterna: Lunds, Göteborgs, Stockholms, Linköpings, Växjö och Umeå. Under 2008 fick även Örebro universitet och Luleå tekniska universitet dessa rättigheter.

Högskolan i Halmstad lämnade in en förnyad ansökan i december 2008 och i mars i år var en grupp sakkunniga på plats för att bedöma förutsättningarna för Högskolan att utbilda civilekonomer. Beskedet i dag visar att Högskolan har den lärarkompetens och lärarkapacitet som krävs på avancerad nivå inom ekonomiområdet.

Henrik Barth, verksamhetschef ekonomi, Per Ola Ulvenblad, chef för Sektionen för ekonomi och teknik, och Romulo Enmark, rektor, är mycket nöjda med dagens besked. Bild: ANNIKA JOHANSSON

Henrik Barth, verksamhetschef ekonomi, Per Ola Ulvenblad, chef för Sektionen för ekonomi och teknik, och Romulo Enmark, rektor, är mycket nöjda med dagens besked. Bild: ANNIKA JOHANSSON

- Det här är den absoluta milstolpen ur kvalitetssynpunkt, säger Henrik Barth, verksamhetschef ekonomi. Vi har bra och efterfrågade ekonomutbildningar och beskedet är ett kvitto på att vi lever upp till högt ställda kvalitetsmål. Vi är mycket glada för detta erkännande av vårt kvalitetsarbete.

Civilekonomprogrammet omfattar 240 högskolepoäng vilket motsvarar fyra års heltidsstudier. Programmet  med inriktningarna Revisor och bank, Internationell marknadsföring samt Strategisk ledning startar senast hösten 2010.

Vad händer med de andra ekonomiutbildningarna?
– Det här är ett ypperligt komplement till de kandidatprogram Högskolan har. De är mer akademiska och detta är mer yrkesinriktat och jag ser inget konkurrensförhållande, säger Henrik Barth.

ANNIKA JOHANSSON

Sidan uppdaterad 2009-04-07