Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2009-03-17. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2009-03-17

Högskolan i Halmstad i topp när det gäller samverkan

Flera av Högskolan i Halmstads utbildningar är bäst i landet på att samverka med arbetslivet. Det visar en ny rapport från Svenskt näringsliv som grundar sig på uppgifter om nära 400 olika högskoleutbildningar i Sverige.

Högskolans utbildning i företagsekonomi ligger tvåa av samtliga utbildningar och ytterligare fyra av Högskolans utbildningar ligger i topp tjugo när det gäller samverkan med arbetslivet.

– Vi har en tradition av att jobba gränsöverskridande och att jobba integrerat, säger Henrik Barth, verksamhetschef Ekonomi. Vi har nischutbildningar som är ämnesöverskridande.

Att Högskolans utbildningar överlag ligger så bra till har enligt rektor Romulo Enmark sin förklaring.

– Skälet till att vi är så duktiga på samverkan är dels att det redan från starten bestämdes att innovation och samverkan skulle vara lärosätets själ, dels har det att göra med att vi inte befinner oss i en industriregion.

Grundutbildningarna i både biologi och elektroteknik ligger etta inom sina områden. Och när det gäller utbildningar på avancerad nivå är både medie- och kommunikation och statsvetenskap bäst i landet inom respektive ämnesområden.

Övriga ämnen ligger alla i topp fyra inom sin kategori. Mikael Hindgren, studierektor på elektroingenjörsprogrammet, är nöjd.

– Det är ett kvalitetsmått och studenterna är intresserade av det här och det är därför användbart i rekryteringssyfte, säger han.

ANNIKA JOHANSSON

Sidan uppdaterad 2009-03-17