Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2009-03-04. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2009-03-04

Högskolan i Halmstad och Växjö universitet i strategiskt samarbete

Högskolan i Halmstad och Växjö universitet har tecknat ett så kallat intentionsavtal om samarbete kring forskning och forskarutbildning inom humaniora och samhällsvetenskap. Samarbetet kommer inledningsvis att handla om forskarutbildning i psykologi.

Både Högskolan i Halmstad och Växjö universitet bedriver forskning och utbildning inom humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen, till exempel psykologi.

– Vi saknar dock rätten att examinera på forskarnivå, den har Växjö universitet men där behöver man förstärka sin kompetens i ämnet psykologi, berättar Urban Johnson, docent i psykologi vid Högskolan i Halmstad och en av dem som har arbetat fram samarbetsavtalet. Vi har just nu en större volym än Växjö, med fler seniora forskare och fler studenter. Vår inriktning på hälsa är också något som Växjö är intresserat av.

Tillsammans blir starkare


För att utveckla och stärka forskningsmiljöerna och för att samla och stärka forskarutbildningen har därför de båda lärosätena tecknat ett avtal om samarbete. Urban Johnson hjälper just nu Växjö universitet med att skriva en forskarutbildningsplan som även kommer Högskolan i Halmstad till del. Genom avtalet kan doktorander från Halmstad antas i Växjö, något som gynnar alla parter.

– Det samlar våra doktorander i psykologi till ett ställe, i dag är de antagna och utspridda vid flera olika lärosäten, säger Urban Johnson. Om vi har allt samlat blir det lättare att både behålla duktiga forskare efter disputationen och att fånga upp studenter på grundutbildningen som är intresserade av forskarutbildning.

Högskolan i Halmstad och Växjö universitet har förvisso samarbetat länge inom psykologiområdet men genom avtalet formaliseras detta vilket ger bra möjligheter att skapa större och mer attraktiva och konkurrenskraftiga forskningsmiljöer. Det är viktigt både från nationell och internationell horisont, inte minst för att vara lyckosam när externa forskningsmedel söks.

– I Växjö universitet har vi en samspelspartner som är hyfsat lik oss själva, men där vi kompletterar varandra, säger Urban Johnson. Nu har vi hela länken, från grundutbildning till forskning och en större kritisk massa, vilket stärker kvaliteten.

Avtalet gäller i första hand ämnet psykologi. Avsikten är att vidga samarbete till att gälla andra ämnen och områden inom humaniora och samhällsvetenskap. Även Högskolan i Kalmar kommer att ingå i samarbetet när Växjö universitet och Högskolan i Kalmar går samman och bildar Linnéuniversitetet vid årsskiftet.

LENA LUNDÉN

FAKTA


Högskolan i Halmstads strategiska samarbetsavtal


Samarbetsavtalet med Växjö universitet är det nionde avtalet om strategiskt samarbete med andra lärosäten som Högskolan i Halmstad har tecknat under de senaste åren. För närvarande har Högskolan i Halmstad följande samarbetsavtal om forskning, forskarutbildning och utbildning på avancerad nivå med andra lärosäten:
  • Avtal med Örebro universitet inom tekniskt vetenskapsområde (2005). I detta avtal är också Högskolan i Skövde part.
  • Ramavtal med Högskolan i Jönköping (2006). I detta avtal är också Högskolan i Borås, Högskolan i Skövde samt Högskolan Väst parter.
  • Avtal med Internationella Handelshögskolan i Jönköping (2007).
  • Avtal med Hälsohögskolan i Jönköping (2007). I detta avtal är också Högskolan i Skövde part.
  • Avtal med Örebro universitet inom medicinskt vetenskapsområde (2007). I detta avtal är också Högskolan i Skövde part.
  • Särskilt avtal med Hälsohögskolan i Jönköping om masterprogram samt annan utbildning på avancerad nivå inom hälsa, vård och socialt arbete (2007). I detta avtal är också Högskolan i Skövde part.
  • Särskilt avtal med Internationella Handelshögskolan i Jönköping om masterprogram samt annan utbildning på avancerad nivå inom humaniora-samhällsvetenskap (2007).
  • Avtal med Högskolan för Lärande och Kommunikation i Jönköping (2007). I detta avtal är också Högskolan i Skövde part.
  • Avtal med Växjö universitet inom humaniora och samhällsvetenskap med start inom forskarutbildning i psykologi (2009).

Syftet med samtliga avtal är uppnå ökad profilering, arbetsfördelning och samverkan.

Urban Johnson. Bild IDA LÖVSTÅL

Urban Johnson. Bild IDA LÖVSTÅL

Sidan uppdaterad 2009-03-04