Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2009-02-19. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2009-02-19

Högskolan i Halmstads forskare efterfrågade

Forskarna Elisabeth Uhlemann och Katrin Bilstrup vid Högskolan i Halmstad fick nyligen en alldeles speciell inbjudan till ett standardiseringsmöte inom ETSI i Frankrike, för att presentera sin forskning.  
- En viktig inbjudan till en viktig organisation, här är det industrin som efterfrågar vår forskning, det visar att vi arbetar med rätt frågor, säger Elisabeth Uhlemann, doktor i transmissionsteori.

Behov av standardisering


Med samma självklarhet som att vi idag kan ringa mellan mobiltelefoner av olika fabrikat, skulle fordon och fordonsinfrastruktur (vägar, trafikljus, vägtullstationer med mera) kunna kommunicera med varandra för att öka trafiksäkerheten, oberoende av vem som tillverkat dem. För att detta skall vara möjligt måste kommunikationen följa en uppsättning regler, en standard, som talar om hur allting skall gå till.

Pågående standariseringsarbete


ETSI arbetar i dag med ett förslag till standard, som skall ligga till grund för hur fordons- och hårdvaruindustrin skall utforma tekniken för kommunikation mellan bilar och mellan bilar och vägsida. Allt för att vi trafikanter skall kunna få varningar om faror, hjälp att köra miljövänligt eller kanske tips om aktiviteter utefter färdvägen.

Standard med en del brister


– Dagens förslag har en del brister. Framför allt att man inte kan ha tillräckligt många noder i systemet, alla kommer helt enkelt inte att kunna vara uppkopplade samtidigt, säger Katrin Bilstrup, doktorand vid CERES.
Standarden i dag är uppbyggd så att fordonen konkurrerar om möjligheten att få skicka sin information på radiokanalen. Detta kan leda till orättvisor, på så sätt att ett specifikt fordon kan förlora i konkurrensen flera gånger i rad och därmed vara tvungen att förbli tyst. I Katrin Bilstrups och Elisabeth Uhlemanns förslag får alla fordon tillgång till radiokanalen när helst de vill, viket leder till ett rättvisare och mer förutsägbart system.
– Här är ett av de områden av vår forskning som särskilt intresserar ETSI, eftersom vi visar på sätt att eliminera problemet i det nuvarande förslaget, fortsätter Elisabeth.

Hedrande inbjudan


– Att en organisation som ETSI med nästan 700 medlemmar i ett 60-tal länder kontaktar oss och bjuder in oss att tala om vår forskning är förstås hedrande, säger Katrin Bilstrup. Att få möjlighet att påverka hur en så viktig standard kan komma att utformas, är förstås också meriterande.
– Det är första gången jag blivit inbjuden till ett standardmöte, säger Elisabeth Uhlemann.
Tack vare deras många kontakter med fordonsindustrin fick ETSI kännedom om deras arbete och speciella kunskaper inom trådlös kommunikation.

Fortsatt arbete


Från ETSI vill man nu fortsätta utvärdera Katrin Bilstrups och Elisabeth Uhlemanns föreslagna metod. Bland annat vill man få tillgång till fler resultat.
– Vi kommer att fortsätta göra fler simuleringar och låta ETSI ta del av resultaten, säger Elisabeth Uhlemann.
Arbetet kommer bland annat att ske i det nystartade CERES-projektet RECEIVE där bland andra fordonsindustrin, Elisabeth Uhlemann och Katrin Bilstrup finns med och arbetar.

ROLAND THÖRNER


FOTNOT
ETSI står för The European Telecommunications Standards Institute och är ett standardiseringsorgan inom telekommunikation.

Metoden som det nuvarande förslaget till standard bygger på heter CSMA (Carrier Sense Multiple Access). Förslaget från Elisabeth och Katrin bygger på att ersätta CSMA med Håkan Lans metod STDMA (Self-organizing Time Division Multiple Access). Skulle du nu vara osäker på vem Håkan Lans är, så är han bland annat känd för att tillskrivas uppfinningen av datormusen.

Elisabeth Uhlemanns och Katrin Bilstrups kunskaper efterfrågas för europeisk standard. Bild: ROLAND THÖRNER

Elisabeth Uhlemanns och Katrin Bilstrups kunskaper efterfrågas för europeisk standard. Bild: ROLAND THÖRNER

Sidan uppdaterad 2009-02-19