Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2009-11-20. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2009-11-20

Högskolan koordinator för biometrisatsning

Högskolan i Halmstad blir nationell koordinator för en biometrisatsning inom det europeiska samarbetsorganet COST. Uppdraget innebär att Högskolan ska koordinera de svenska insatserna i ett projekt som handlar om ”biometri för id-kort och smarta kort”.

Biometri betyder att man mäter kroppsfunktioner, till exempel fingeravtryck, röstläge och ögonrörelser. Med hjälp av biometriska metoder kan man identifiera personer genom att kameror och sensorer läser av och registrerar kroppens egenskaper.

Inom ramen för det europeiska samarbetsorganet för bland annat teknisk forskning, COST, har Högskolan i Halmstad blivit svensk koordinator för ett projekt som handlar om hur biometri kan användas på id-kort, och andra personliga elektroniska kort, så kallade smarta kort.

– Det är ett förtroendeuppdrag för Högskolan att vara nationell koordinator för europeiska projekt inom det här området, och samtidigt ett tecken på vår internationella position. Vi ska bidra till mer effektiva multipla biometrimetoder, till exempel kombinationen av ansikte och läpprörelser vid tal, framtagandet av standarder samt kvalitetsförbättringar av data och tillämpningar inom området, säger Josef Bigun, professor i signalanalys på Högskolan i Halmstad.

LENA LUNDÉN

COST
COST står för "European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research" och är ett europeiskt samarbetsorgan för teknisk, samhällsvetenskaplig och medicinsk forskning. Vinnova är svensk huvudsamordnare och koordinator.
Professor Josef Bigun
Bild: ANNIKA JOHANSSON
Sidan uppdaterad 2009-11-20