Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2009-03-24. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2009-03-24

Högskolan och Halmstads kommun sökte samproduktionsprojekt

Hur kan Högskolan i Halmstad och Halmstads kommun gemensamt finna samproduktionsprojekt för hållbar lokal utveckling?

Det var temat för en arbetskonferens som nyligen ägde rum på Högskolan och som samlade ett 30-tal deltagare.

Konferensen Samproduktion för hållbar lokal utveckling var upplagd som en sökkonferens. Under dagen skulle deltagarna via gruppdiskussioner identifiera ett antal områden där Högskolan och kommunens bolag kan samverka och finna projekt för samproduktion. För inbjudan till konferensen, som gick till alla Halmstads kommuns bolag och förvaltningar, stod Mats Holmquist, Max Lundberg, Jörgen Johansson, Agneta Hansson, Mikael Jonasson och Helena Eriksson från Högskolan.

Hållbara resultat
Bakgrunden till inbjudan är en utlysning från KK-stiftelsen som riktar sig till forskargrupper inom humaniora och samhällsvetenskap som vill utveckla sin samproduktionskompetens tillsammans med näringslivet. Utlysningen omfattar totalt 30 miljoner kronor.

– Vi ser det som en möjlighet att göra något tillsammans med kommunen. Men istället för det traditionella sättet där forskarna sitter på sina rum och klurar ut projekt, ville vi i samverkan med Halmstads kommun hitta gemensamma utvecklingsområden. Det blir bättre förankrat och resultaten blir mer hållbara om kommunen är med under hela processen, säger Mats Holmquist, som var processledare under konferensen.

Ungefär 30 deltagare från Högskolan och Halmstads kommuns bolag och förvaltningar träffades nyligen för att diskutera framtida samproduktionsprojekt.

Under konferensen utkristalliserades fem områden som särskilt intressanta och diskussionerna kommer att fortsätta i arbetsgrupper inom områdena: samverkan mellan Högskolan och Halmstads kommun, demokrati/kultur, näringsliv/industri, stadsbyggnadsutveckling och Halmstad i världen. Inriktningen är att grupperna ska arbeta vidare med konkreta projektansökningar till bland annat KK-stiftelsen.

Konkreta diskussioner
Camilla Eklund arbetar på socialförvaltningen och tyckte att diskussionerna under konferensen varit konkreta och givande.

– Jag tycker att det här är ett bra sätt att utifrån olika perspektiv diskutera viktiga frågor. De tankar som jag hade med mig har blivit väl mottagna, jag har väntat väldigt länge på att få diskutera mjuka frågor, säger hon.

NATHALIE SJÖGREN TÖRHAGEN

Fotnot. Från Halmstads kommun deltog bland andra representanter från Socialförvaltningen, Halmstad hamn, Näringslivsbolaget, Hem, HFAB, Stadskontoret, Byggnadskontoret, Fastighetskontoret, Halmstad flygplats, Samhällsbyggnadskontoret och Arbetslivsförvaltningen.

Sidan uppdaterad 2009-03-24