Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2009-08-26. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2009-08-26

Högskolans forskare i internationellt


e-pappersprojekt

Carina Ihlström Eriksson och forskargruppen Media IT vid Högskolan, har fått i uppdrag att koordinera ett stort internationellt projekt om e-papper. Projektet är initierat av dagstidningen Boston Globe i USA, och bakom ligger nybildade International eReader Association (IeRA), i vars styrgrupp Carina Ihlström Eriksson ingår.

Carina Ihlström Eriksson och Maria Åkesson var i Boston i juni för att diskutera projektet. Genom ett tidigare forskningsprojekt, Diginews, har de skapat sig ett namn i branschen när det gäller e-pappersforskning.

– Syftet är att ta fram en gemensam plattform för tidnings- och annonsmaterial till e-pappersläsare, säger Carina Ihlström Eriksson.

Projektet är än så länge i inledningsskedet, men eventuellt blir det en workshop på Högskolan i Halmstad redan i höst för tidningsfolk från hela världen.

– Tidningsbranschen i USA har en jättekris och de försöker hitta nya vägar att överleva. De vill inte släppa sin produkt, och ska tidningarna kunna finnas långsiktigt är det viktigt med design, känsla och annonsmodeller för digitala media, säger Maria Åkesson. Det här är ett väldigt stort projekt med många parter inblandade.

Workshoppar och konferenser


Det som efterfrågas är en öppen publiceringsplattform som alla kan använda, och initiativtagarna till IeRA räknar med att det tar upp till fem år att nå så långt.

– De vill att vi ska koordinera forskningen i detta projekt, samt ordna workshoppar och konferenser, säger Carina Ihlström Eriksson. Vi är de enda som har tittat på alla aspekterna när det gäller det här området genom vår tidigare forskning, och de ser oss som en neutral part i USA.

Nu ska man försöka få med de stora tidningskoncernerna och enskilda tidningarna internationellt i IeRA för att tillsammans med företag och forskare ta fram och tillverka en gemensam publiceringsplattform som är tillräckligt bra för att tillgodose de krav som ställs av parterna. Till exempel är det viktigt för de enskilda tidningarna att kunna behålla sin särart, både vad gäller utseende, redaktionellt innehåll och annonsinnehåll.

Alla blir vinnare


Målet är att projektet ska bli till vinst för alla, där både de stora tillverkarna av e-pappersläsare och tidningarna blir vinnare genom att samarbeta och nätverka. De e-pappersläsare som finns i dag, genom till exempel Amazon, är inte optimala från tidningssynpunkt då de inte stödjer tidningslayout. Där får kunden tillgång till en e-papperstidning via en extern part och tidningen i sig har ingen aning om vem kunden är och får endast en liten procent av intäkterna.

– Ska man ersätta papperstidningen på sikt måste man ha en affärsmodell där man kan överleva och en produkt som är minst lika bra som papperstidningen, säger Carina Ihlström Eriksson.

Inledningsvis ska forskare från Högskolan i Halmstad göra en förstudie med användare i Detroit och Boston. Redan nu är forskare från Poynter Institute, Boston University och University of Missouri – Colombia, med i projektet. Tanken är att de ska hitta fler partner, från forskarvärlden och framför allt tidningsbranschen. Därutöver ska e-papperstillverkare, annonsörer och andra intressenter såsom Adobe ingå.

Carina Ihlström Eriksson och Maria Åkesson har redan varit i kontakt med en av Japans större tidningskoncerner, och ska i dagarna diskutera projektet med ledningsgruppen för Stampen, en av Sveriges större tidningskoncerner som de samarbetar med även i andra projekt.

För Carina Ihlström Eriksson och Maria Åkesson är det här något av ett drömprojekt. Via IeRA får de tillgång till de stora mediekoncernerna i USA, något som är väldigt svårt även för forskare i USA. De får dessutom syssla med det de gillar bäst, att studera innovationsprocessen på en strategisk nivå.

– Vi kommer att hålla kontakten med ledningsgrupperna på tidningarna och vi ska titta på de digitala innovationsprocesserna, se hur alla dessa aktörer tillsammans kan finna lösningar och samarbeta, säger de. Och just att vi sitter i mitten gör det hela fantastiskt.

ANNIKA JOHANSSON

Sidan uppdaterad 2009-08-26