Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2009-09-02. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2009-09-02

Högskolans pedagogikutbildningar

håller god kvalitet visar granskning

Pedagogikutbildningarna vid Högskolan i Halmstad håller god kvalitet. Det slår Högskoleverket (HSV) fast i en ny rapport. Högskolan i Halmstad tillhör de fåtal lärosäten där verket bedömer att det inte krävs någon fördjupad granskning av pedagogikutbildningar för att bedöma om kvalitetskraven för högre utbildning uppfylls.

I rapporten Granskningar av utbildningar i pedagogik. Nationell bild har Högskoleverket granskat utbildningar inom det pedagogiska fältet. Granskningen visar att Högskolan i Halmstads pedagogikutbildningar på både grundnivå och avancerad nivå uppfyller de kvalitetskrav som HSV ställer. Endast sex av de granskade lärosätena klarar HSV:s granskning.

Många framgångar
– Jag vill först av allt gratulera våra duktiga pedagoger som verkligen har gjort sig förtjänta av denna framgång. Jag vill också framhålla hur stor betydelse Högskolan i Halmstad lägger vid just kvalitetsarbete. Det är helt nödvändigt i dessa tider som präglas av minskade resurser per student. Vi har återigen visat att ett litet lärosäte som vill ligga i framkanten kan göra det. De senaste åren har framgångarna varit många, säger Romulo Enmark, rektor vid Högskolan i Halmstad.

Forskningsanknytning viktig
Utmärkande för Högskolan i Halmstad när det gäller pedagogikutbildningarna är bland annat att lärosätet har en tillfredsställande mängd disputerade lärare visar HSV:s rapport. Verket framhåller också att lärarna är aktiva forskare, att utbildningen är forskningsanknuten och att doktorander är aktiva i miljön.

– Det här är väldigt positivt för oss inom pedagogikämnet. Det visar att vi är på god väg. Det är också ett gott stöd för oss i vårt fortsatta arbete med att möta de krav som ställs på europeisk nivå för att göra
högre utbildning mer tillgänglig och öka anställningsbarheten hos de studenter som lämnar utbildningen, säger Mattias Nilsson, ämnesansvarig för pedagogik vid Högskolan i Halmstad.

Högskoleverkets granskning av utbildningar inom det pedagogiska fältet genomfördes mellan 2007 och 2009. På grundnivå och avancerad nivå har 58 utbildningar granskats, och på forskarnivå 41 utbildningar. Dessutom har tre yrkesutbildningar granskats.

Sidan uppdaterad 2009-09-02