Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2009-11-02. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2009-11-02

Högskolans studenter nominerade till Swecos studentpris

I våras tog studenterna Camilla Andersson och Helene Gunnarsson examen från Miljö- och hälsoskyddsprogrammet. Nu har deras examensarbete Klimatpåverkan vid vägbyggnad nominerats till företaget Swecos studentpris.

Camilla Andersson och Helene Gunnarsson, har i sitt examensarbete jämfört vilken klimatpåverkan som olika metoder för att konstruera nya typer av vägar har. Studenterna har jämfört sådant som energiförbrukning och utsläpp av växthusgaser för olika slags vägmodeller.

Visades på Utexpo


Examensarbetet utfördes i samarbete med företaget Svevia och presenterades på Högskolans examensmässa Utexpo i våras.

Nu uppmärksammas Camilla Andersson och Helene Gunnarssons arbete ytterligare av teknikkonsultföretaget Sweco. Företaget delar varje år ut ett studentpris som belönar arbeten som visar på smarta lösningar för ett bättre klimat. Högskolans studenter konkurrerar om priset med två studentprojekt från Chalmers, en barnbok om miljön och ett arbete om energieffektiva småhus.

25 000 kronor


Den 17 november står det klart vilket examensarbete som kammar hem utmärkelsen. Priset delas ut vid en ceremoni på Moderna Museet i Stockholm och består av 25 000 kronor som ska användas till att delta i en nationell eller internationell konferens.

NATHALIE SJÖGREN TÖRHAGEN

Sidan uppdaterad 2009-11-02