Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2009-11-26. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2009-11-26

Högskolans webb – bra på tillgänglighet

Högskolan i Halmstad håller fanan högt när det gäller tillgänglighet på webben. Webbplatsen hamnar på sjunde plats bland de 45 lärosäten som har testats av Validerat.se
I genomsnitt klarade webbplatserna 70 procent av de tekniska kriterier som har testats. Högskolan i Halmstad låg dock betydligt över genomsnittet med 86 procent, och placerar sig på tio-i topp-listan bland de universitet och högskolor som ingick i undersökningen.

– Det är en bra placering. Det visar att våra webbadministratörer gör ett väldigt bra jobb. En tillgänglig webbplats kan användas av fler och gör det möjligt för besökaren att själv välja hur innehållet ska presenteras, säger Ulrika Hällemarker, webbkoordinator på Högskolan i Halmstad.

Krav från EU


2010 ska alla myndigheters webbplatser vara tillgängliga för alla, oberoende av om man har ett funktionshinder eller inte. Det målet har EU satt upp och Sverige är ett av länderna som har ställt sig bakom.

1,8 miljoner svenskar har någon form av funktionsnedsättning. År 2015 beräknas två miljoner svenskar vara 65 år eller äldre och många får problem med exempelvis nedsatt syn eller minskad rörlighet.

Premieras av sökmotorer


Efter att ha testat 873 svenska webbplatser kan IT-konsulterna bakom Validerat.se konstatera att många myndigheter har en bit kvar för att leva upp till EU:s krav på tillgänglighet för alla.

Förutom vikten av att alla människor har tillgång till innehållet på webbsidorna finns ytterligare fördelar med att följa den standard som finns för tillgänglighet. Ju mer tillgänglig en webbplats är, desto mer framträdande position får den i sökmotorer som Google.

Inbyggt i systemet


Vintern 2008 lanserades Högskolans nuvarande webbplats. En fördel med nuvarande publiceringsverktyg är att det är lättare att anpassa webbsidor så att de fungerar optimalt, oberoende av webbläsare och tekniska hjälpmedel som exempelvis talsyntes eller som förstorar texten.

– Många av standardiseringarna för tillgänglighet finns inbyggda i verktyget Sitevisions system så det finns alla möjligheter att skapa en ännu bättre webbplats för Högskolan där vi uppfyller ännu fler kriterier. En användbar och tillgänglig webbplats gör att verksamheten får ut mer av sin investering, säger Ulrika Hällemarker.

Bäst i Validera.se:s undersökning gick det för bland andra Solna stad, Ängelholms kommun och Statens folkhälsoinstitut som alla klarade 99 procent av testerna.

NATHALIE SJÖGREN TÖRHAGEN

Sidan uppdaterad 2009-11-26