Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2009-03-13. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2009-03-13

Högskolor får rätt att examinera doktorer på starka profilområden

I dag överlämnade regeringen propositionen Forskarutbildning med profilering och kvalitet till riksdagen. Propositionen innehåller förslag på hur universitet och högskolor i framtiden ska bedriva forskarutbildning, och för Högskolan i Halmstad innebär det en möjlighet att få examinera doktorer.

– Det blev som vi förväntade oss och vi är glada att vi får den här möjligheten att söka forskarutbildningsrättigheter inom valda områden, säger rektor Romulo Enmark. Nu är det skarpt läge och vi är så väl förberedda som vi kan vara.

Förslaget innebär bland annat att högskolor i framtiden kan få examensrätt på avgränsade profilområde. Det innebär också att begreppet "vetenskapsområde" fasas ut, då det är så brett att en effektiv kvalitetskontroll inte kan upprätthållas på alla delområden - de högskolor som nu har "vetenskapsområde" får söka examenstillstånd på sina starka, mer avgränsade, profilområden.

– Kunskapspolitiken är viktigare än någonsin. Den här propositionen är en viktig del i vårt reformarbete för att öka kvaliteten i utbildning och forskning. Med profilområden och ytterligare kvalitetsutvärderingar tror jag att såväl högskolor som universitet får förutsättningar att kraftsamla för framtidens utmaningar, säger högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg.

Regeringen slår fast att det i nuläget inte är aktuellt med nya universitet än de fjorton som finns i dag. Lars Leijonborg menar att om begreppet universitet ska vara meningsfullt måste det stå för lärosäten som har en så stark resursbas att de utvecklar excellenta forskningsmiljöer över ett relativt brett fält.

– När vi nu inför möjligheter för högskolor att dels få egen examinationsrätt av forskare, dels höja sina forskningsanslag genom att prestera hög kvalitet bortfaller till stor del de motiv högskolor haft att ansöka om universitetsstatus. Därför är det lika bra att slå fast att fler universitet inte är aktuellt, säger Lars Leijonborg.

ANNIKA JOHANSSON

Sidan uppdaterad 2009-03-13