Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2009-02-11. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2009-02-11

Hyresgästen i fokus i avhandling

Ingrid Svetoft, lärare på Högskolan i Halmstad, har nyligen disputerat på avhandlingen Arkitekten och brukarmedverkan.
Avhandlingen visar på att tidigt samarbete kring byggprocessen gör det lättare att uppfylla hyresgästens kvalitetskrav.

Vad handlar din avhandling om?
– Den handlar om hur man involverar brukaren eller hyresgästen i en byggprocess. Byggherren och entreprenören menar att det finns kundfokus men det är inte alltid ett tydligt uppdrag hur detta ska genomföras. Det finns ett generellt problem i byggbranschen när det gäller återföring av erfarenheter, att titta på hur resultatet blev.

– Det jag har tittat på är vem som ska lyssna av det här, och många menar att det är arkitekten. För att klara det måste man också vara pedagog och guide, för hyresgästen vet inte alltid hur byggprocessen går till, men det är roligt om man kan känna igen sina önskemål när det är färdigbyggt.

– Jag har två fallstudier. Regementet A4 i Östersund som byggdes om till Mittuniversitetet och Maria Sofia, ett kommunalt bostadsprojekt i Helsingborg. Det var intressant för det var tydligt att brukaren och hyresgästen skulle vara med från början. Jag gjorde också enkätundersökningar på arkitektutbildningarna för att få reda på hur studenterna såg på brukarmedverkan. En del tyckte att det var självklart, andra tyckte inte det utan såg det mer som att de som arkitekter var de som bestämmer och att den konstnärliga friheten ska vara total.

Vilken nytta kan resultatet ha?
– Om vi samarbetar mer i teamet kring byggprocessen så blir det också lättare att hålla kvalitetskraven från hyresgästen. I Helsingborgsprojektet var den gemensamma ambitionen att ha hyresgästen i centrum. Det blev en mycket trevlig process där man var medpart och inte motpart. Helsingborgshem skrev en avsiktsförklaring och hade workshopar och det visade sig att med rätt start och resurser blir det rätt produkt. I stället för att rätta till fel i efterhand var målet redan från början att sätta hyresgästens bästa i fokus.

– Det är ingen som vill bygga fel, och ändå blir det fel. Ska man bygga hållbart måste man ha en hållbar process, och det handlar framför allt om erfarenhetsåterföring, om kommunikation och samspel.

Varför valde du detta ämne?
– Jag har jobbat 20 år som projekterande arkitekt och byggde då bland annat ett register med kommersiella lokaler i Östersund. Då gick jag runt och tittade på och talade med näringsidkarna och insåg vikten av rätt lokaler för verksamheten. Det är mitt eget arbete som arkitekt som har väckt intresset och jag träffade hyresgäster vid ombyggnader som kände att ingen tog hand om dem, jag fick en bild av glappet mellan ägarna och hyresgästen.

– Verksamhetslokaler och boende är väldigt viktigt, och lika noggrann som man är när man designar ett verktyg borde man vara när man bygger hus.

Vad ska du göra nu?
– Jag ska bland annat delta i en påbyggnadsutbildning med 25 yrkesverksamma arkitekter i Stockholm. Jag ska följa deras diskussion om arkitektens roll när det exempelvis gäller hållbar utveckling och läsa deras uppsatser. Jag vill också se om man kan samarbeta arkitekter och ingenjörer emellan redan under utbildningen för att ge en ömsesidig respekt för de olika yrkesrollerna. Som ämnesansvarig för Bygg- och fastighetsekonomprogrammet på SET har jag möjlighet att omsätta det jag har sett, att tydliggöra studenternas framtida roll som beställare med ansvar.

ANNIKA JOHANSSON

Fotnot: avhandlingen lades fram vid Lunds universitet.

Ingrid Svetoft har nyligen disputerat med avhandlingen Arkitekten och brukarmedverkan. Bild: Annika Johansson

Ingrid Svetoft har nyligen disputerat med avhandlingen Arkitekten och brukarmedverkan. Bild: Annika Johansson

Sidan uppdaterad 2009-02-11