Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2009-05-05. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2009-05-05

Installationsföreläsning


”Vem kan man lita på? Låt oss försöka med Immanuel från Königsberg”

Varför ska en ledare få bonus – optioner – utöver lönen? Gör en vd ett bättre jobb med bonus? Nej, menar Sven-Olof Collin, professor i företagsekonomi, inriktning redovisning/företagsstyrning vars installationsföreläsning handlade om plikt, moral och ansvar.

Sven-Olof Collin talade under rubrik ”Vem kan man lita på? Låt oss försöka med Immanuel från Königsberg”. Inom den marknadsstyrda ekonomin finns det egentligen inte någon att lita på, enligt Collin. I alla fall inte utan kontroll och övervakning. De ”agenter” som styr den ekonomiska sfären i dagens samhälle gör det under devisen att de har rätt att agera i eget intresse.

– När vi i dag känner av den värsta kris som marknaderna producerat under min livstid, och regleringarna visat sig för tunna och svaga, då kan man undra vad man ska ta sig till för att kontrollera och övervaka dessa agenter som med stor glädje belönar sig för sitt arbete, och med samma glädje tar privatjeten till huvudstaden för att tigga om skattebetalarnas pengar när de spelat bort bolagets pengar, säger han.

Fenomenet att locka företagsledare med optioner är en amerikansk företeelse och Collin frågar sig om det över huvud taget är rimligt att använda sig av det i Europa.

– Tanken är att optioner ska göra att ledaren av rent egoistiska skäl ska agera för aktiebolagets ägares bästa. Det är som om vd:n bara kan jobba riktigt hårt om han får extra godis vid sidan av veckopengen, säger Collin. Man kan undra om optioner är ett instrument att använda på speciellt barnsliga människor och barnsliga kulturer, på en individ och en kultur som ännu inte nått till altruismens omtanke och pliktens rätta handling, utan som blott härbärgerar en extrem individualism.

Collin jämför en vd som hänvisar till bonus med ett barn som kräver extra betalning för att diska och menar att denna vd varken känner ansvar eller plikt för det kontrakt som har ingåtts,  - att i jobbet förvalta bolagets tillgångar.

– Bonus-vd:n tycks vara en oansvarig smilfink som smiter från sitt åtagande så fort ägaren vänder sig bort – om den inte leds av bonusformelns eller optionens egenintresse.

Vad hände med plikten? Med moralen? Med ansvarstagandet?


– Jag tror att plikten är både en outnyttjad källa och möjlighet för kontroll, att den förekommer som fenomen i ekonomin, och då inte enbart hos dem som utgör en profession, säger Sven-Olof Collin.  
Collin påpekade att hans önskan om plikt, moral och ansvar i den ekonomiska världen inte ska likställas med en önskan om att åkalla ”dumhetens och fanatikerns blinda agerande utifrån någons regel”. I stället önskar han att högskolan ska vara en företrädare för kritik och tankekraft, precis som Immanuel Kant var.

– I vår utbildning ska vi hjälpa våra studenter att bilda sig så att de kan bli de moraliska agenter som kan agera enligt en plikt som de väljer. En högskola får aldrig bli en fabrik som utrustar sina studenter med modeller och verktyg som de mekaniskt använder. För att våra studenter ska kunna vara goda professionella ekonomer med förmåga att fullgöra sin plikt, krävs att vi hjälper dem så att de kan följa maximen ”hav mod att göra bruk av ditt eget förstånd”.

ANNIKA JOHANSSON

Fotnot: samtliga fem nyinstallerade professorer höll var sin installationsföreläsning vid Högskolans akademiska högtid den 23 april. Referat från alla föreläsningar kommer så småningom att publiceras på Högskolans webbplats.

Sven-Olof Collin är professor i företagsekonomi med inriktning på redovisning och företagsstyrning. Bild: ANNIKA JOHANSSON

Sven-Olof Collin är professor i företagsekonomi med inriktning på redovisning och företagsstyrning. Bild: ANNIKA JOHANSSON

Sidan uppdaterad 2009-05-05