Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2009-02-03. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2009-02-03

Lärare på Högskolan skriver bok om förnybar energi

Göran Sidén fick första exemplaret av den egna boken Förnybar energi, så sent som den 30 december. Men redan har studenterna på Energiingenjörsprogrammet hunnit få den som kurslitteratur.

– Det är jätteroligt, framför allt är det roligt att ha fått utveckla ämnet, säger den nyblivne läroboksförfattaren. De som har hunnit läsa boken har tyckt att den har ett intressant innehåll. Det kan tyckas konstigt att det inte getts ut böcker i det här ämnet tidigare.

Göran Sidén är adjunkt på Högskolan och har bland annat varit med och utvecklat Energiingenjörsprogrammet. När han för tre år sedan tog ut pension på halvtid var målet att ägna den tiden till att skriva en bok om förnybar energi. Det började med att han skrev kursmaterial om vindkraft och det blev också det första underlaget till boken.

– Jag skickade in de kapitlen till Studentlitteratur med förslag på innehåll till en bok och de var intresserade, säger han. Det har varit en successiv process, men att jag hade ett löfte från förlaget redan när jag skrev var en bra drivkraft.

Vindkraft har alltid haft en speciell plats i Göran Sidéns hjärta, han var tidigt engagerad i ämnet och hade första högskolekursen redan 1995. I och med att programmet startade för några år sedan blev han även intresserad av solenergi.

Men boken behandlar mer än så och sammanlagt berör han ett tiotal olika energislag som till exempel vågkraft, geometrisk energi och bioenergi. Allt med speciell fokus på Sverige.
– Jag har upptäckt nya saker och lärt mig väldigt mycket själv på att läsa in mig på det här, säger han.

Boken är skriven för högskolestudier i energi- och miljöteknik men Göran Sidén tror även andra kan ha glädje av boken.
– Jag har skrivit boken så att alla intresserade kan läsa den och den innehåller inga jättesvåra formler.

Intresset för förnybar energi ökar stadigt, att EU har beslutat att 20 procent av energin ska vara förnybar år 2020 gör det än mer aktuellt.
– Det har ju visat sig hur sårbart Europa är när det gäller gas och olja, förnybar energi är inhemsk, säger han. Och användandet av förnybar energi ger nya näringar i och med att den nya tekniken kräver ny utrustning.

ANNIKA JOHANSSON

Göran Sidén med sin nya lärobok om Förnybar energi. Bild: ANNIKA JOHANSSON

Göran Sidén med sin nya lärobok om Förnybar energi. Bild: ANNIKA JOHANSSON

Sidan uppdaterad 2009-02-03