Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2009-03-11. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2009-03-11

Marta Cuesta ny docent i sociologi

Hallå där, Marta Cuesta, Sektionen för hälsa och samhälle, som nyligen har blivit docent i sociologi.

Vad innebär det att du har blivit docent?


– Det betyder att jag får andra ansvarsområden, bland annat fler kopplingar som har att göra med forskning, exempelvis kring forskarutbildning.
Marta Cuesta är numera docent i sociologi. Bild: ANNIKA JOHANSSON

Marta Cuesta är numera docent i sociologi. Bild: ANNIKA JOHANSSON

Vilket är ditt forskningsområde?


– Mitt forskningsområde rör så kallad kritisk teori kopplat till sociologi som disciplin, med betoning på postkoloniala feministiska studier. Kritisk teori är ett samlingsbegrepp för teorier som står i motsats till den traditionella rådande teorin. Jag har till exempel skrivit en bok som heter ”Postkoloniala Röster – Om genus, diaspora, mainstream och motstånd” som handlar om skildringar av olikheter såsom kön, sexualitet, etnicitet, klass och nationalitet.

Vad forskar du om just nu?


– Mina forskningsprojekt kretsar kring tre övergripande områden ”genus och globalisering”, ”genus, kultur och motstånd” och ”feminism och pedagogik". Områdena kopplar, från mitt sätt att se saker och ting, minst två av Högskolans styrkeområden till den internationella debatten.

Berättat för LENA LUNDÉN

Sidan uppdaterad 2009-03-11