Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2009-04-09. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2009-04-09

Maskiningenjörsprogrammet nominerat till årets teknikutbildning på högskola

Maskiningenjörsprogrammet är nominerat till årets bästa tekniska högskoleutbildning. Det är Teknikföretagen som står bakom tävlingen och nyligen var representanter på plats för att göra en sista bedömning. Valet står mellan två utbildningar.

Förutom det positiva renommé utmärkelsen ger, får vinnaren 1,5 miljoner kronor. Pengar som delvis ska användas till att utveckla och fördjupa samarbetet mellan företag och högskola. En tredjedel av pengarna är dock öronmärkta för studentstipendier.

Att Högskolan är bra på samverkan finns det redan kvitto på, bland annat vad gäller Svenskt näringslivs ranking där lärosätet ligger bland de absolut bästa i landet. Även denna utmärkelse handlar om samverkan. Teknikföretagens jury tittar på fem saker i sin bedömning av hur bra företag och högskola är på att samarbeta.

Det handlar om att regelbundet se över programmet så att utbildningen ligger i linje med industrins utveckling, om att studenterna ska ha möjlighet att använda sina kunskaper praktiskt i arbetslivet under hela utbildningen och få inblick i hur yrkesrollerna ser ut i teknikföretagen och hur de arbetar. Dessutom ska samarbetet mellan högskola och företag följas upp och utvärderas och vara långsiktigt.

– Det känns väldigt kul att vara nominerad, säger Aron Chibba, studierektor för Maskiningenjörsprogrammet. Det visar på att den satsning vi gjorde när vi startade med fadderföretag ligger helt rätt, och vi kommer att utveckla det och göra det ännu bättre.

Det som representanterna för Teknikföretagen tittade på vid platsbesöket var hur väl den skrivna ansökan stämde med verkligheten. De träffade de både lärare och studenter. Vinnaren presenteras i samband med Teknikföretagens stämma den 5 maj.

ANNIKA JOHANSSON

Sidan uppdaterad 2009-04-09