Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2009-02-25. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2009-02-25

Med 24 timmar för att lösa uppdraget

24 timmar. Så lång tid har studenter på Högskolan haft på sig att ta fram strategier för företag och föreningar från regionen. Uppdragen har handlat om allt från att utveckla och marknadsföra en verksamhet till teknisk produktutveckling.

Mission 24 heter projektet som genomförs en gång per termin på sex lärosäten i Västra Götaland och Halland. För Högskolans del är det första gången som arrangemanget genomförs och totalt har ett 25-tal studenter deltagit i utmaningen. Indelade i fem grupper fick de i går eftermiddag klockan tre ett uppdrag från ett företag och under ett dygn har studenterna sedan arbetet fram en idé som presenterades klockan tre i dag.

– Syftet är att det ska vara kontaktskapande och att studenterna ska få testa sina kunskaper på riktiga fall, säger Hanna Lindström, Mission 24. Samtidigt får företagen ny inspiration till sin verksamhet. Det här är ett koncept där alla vinner, och en del studenter har fått både exjobb och arbete genom detta.

De flesta studenter som har deltagit är maskiningenjörer, utvecklingsingenjörer och ekonomer. Och en del av dem satt uppe hela natten och diskuterade fram lösningar på problemen. Den grupp som har fått uppdraget att ta fram en idé om hur fritidsgården Blankan i Knäred ska kunna överleva och få fler användare, var så gott som klara redan till lunch.

Hanna Lindström, Mission 24, tittar in hos Victor Andersson, Fredrik Gårlin och André Henryson, som tillsammans med Partik Isacsson och Simo Pellby tagit fram en verksamhetsplan för Blankan i Knäred. Bild: ANNIKA JOHANSSON

Hanna Lindström, Mission 24, tittar in hos Victor Andersson, Fredrik Gårlin och André Henryson, som tillsammans med Partik Isacsson och Simo Pellby tagit fram en verksamhetsplan för Blankan i Knäred. Bild: ANNIKA JOHANSSON

– Det är väldigt bra idé det här med att göra något på tjugofyra timmar, säger Victor Andersson, Marknadsföringsprogrammet. Jag tycker att vi har jobbat bra och vi känner oss nöjda.

Tillsammans med Patrik Isacsson, Simon Pellby, Fredrik Gårlin och André Henryson, alla Ekonomprogrammet, har han gjort en verksamhetsplan och förslag till en hemsida och marknadsföringsbroschyr för föräldrar och ungdomar respektive företag. Allt framtaget till den ideella förening som har hand om Blankan i dag.

Två andra grupper arbetade med ett uppdrag från HEM (Halmstad Energi och Miljö) som ville ha hjälp att hitta tekniska lösningar för glasåtervinning. En grupp arbetade med ett uppdrag från en fotograf som ville ha hjälp med att utveckla sin verksamhet och få tips om marknadsföring. Den sista gruppen arbetade på uppdrag av en uppfinnare som tagit fram en ny typ av musplatta som han ville ha hjälp med att anpassa till marknaden.

Arrangemanget sponsras bland annat av Region Halland och Västra Götalandsregionen, och företagen som deltar får betala 5 000 kronor.

ANNIKA JOHANSSON

Sidan uppdaterad 2009-02-25