Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2009-11-05. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2009-11-05

Ministerbesök på Högskolan

Högskole- och forskningsminister Tobias Krantz besökte Högskolan i Halmstad i går. Besöket inleddes med att ministern fick träffa Högskolans ledning, följt av lunch med studentkåren. Före sin avslutande föreläsning berättade några av Högskolans samverkanspartner om sitt samarbete med Högskolan.
Tobias Krantz verkade nöjd med det han hade fått se och höra under sitt besök.

– Det är mycket spännande och intressanta saker vi har fått höra om här i dag på Högskolan, sa han om de exempel på samverkansprojekt som presenterades för honom och hans medarbetare under dagen.

Kontinuerligt samarbete och utbyte. Under en rundvandring på campus fick ministern och hans medarbetare träffa tre av de samverkanspartner som Högskolan har nära och kontinuerligt samarbete med: Hallands idrottsförbund, Region Halland och företaget Phoniro.

Olle Bliding (bilden) var med och startade Phoniro för fem år sedan. Allt sedan dess har han och företaget nära och täta kontakter och samarbeten med Högskolan. ”Vi har ett väldigt stöd i Högskolan”, betonade Olle Bliding.

”En svensk högskola av världsklass”. Det är högskole- och forskningsminister Tobias Krantz vision för framtiden. Den akademiska friheten ska värnas, men sådan självständighet kräver samtidigt en öppenhet mot omvärlden, underströk ministern, under sin välbesökta föreläsning för personal och studenter.
Det goda exemplet. Högskolans och studentkårens nära samarbete i Halmstad kan tjäna som det goda exemplet för andra lärosäten, menade Tobias Krantz, sedan han hade fått höra om kårens verksamhet och arbete.

Här syns ministern tillsammans med Madeleine Holgersson, student, Marita Hilliges, prorektor, Johan Lindell, student, Emelie Karlsson, kårordförande, Ida Karlsson, vice kårordförande, Romulo Enmark, rektor och Thorsten Andersson, högskolestyrelsens ordförande.

Text: LENA LUNDÉN
Bild: IDA FRIDVALL
– Det är mycket spännande och intressanta saker vi har fått höra om här i dag på Högskolan, sa Tobias Krantz om de exempel på samverkansprojekt som presenterades för honom och hans medarbetare.
Sidan uppdaterad 2009-11-05