Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2009-04-01. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2009-04-01

Nätverk gynnar både Högskolan och marknaden

Banker och finansinstitut har alltid behov av kunnig och välutbildad personal, kanske extra mycket nu i kristider.
– Alla letar efter välutbildade personer som kan ”risk management”, eller riskhantering, säger Ljudmila Bordag, professor i tillämpad matematik på Högskolan i Halmstad. Det är jätteviktigt för företagen att ha tillgång till och förstå finansiella instrument.

På Högskolan i Halmstad finns ett magisterprogram i finansiell matematik där studenterna utbildas i både matematik och ekonomi på avancerad nivå.

– Matematiska modeller är komplicerade och man måste kunna både matematik och ekonomi för att förstå dem. Många ekonomer saknar de matematiska verktyg som behövs och matematiker och ingenjörer har ofta inte de nödvändiga kunskaperna i ekonomi, säger Ljudmila Bordag.

Banker och finansinstitut är mycket intresserade av kontakter med Högskolan i Halmstad på samma sätt som Högskolan vill ha nära samarbete med näringslivet.

– De intresserar sig för nya medarbetare och tar studenter i praktik och det är vårt sätt att koppla vår verksamhet till näringslivet, berättar Jan-Olof Johansson, universitetslektor i matematik på Högskolan.

Nätverkande professor. Ljudmila Bordag (fyra från vänster) är professor i finansiell matematik vid Högskolan i Halmstad. Hon arbetar mycket aktivt för att skapa kontakter till nytta både för studenterna och bankerna och finansinstituten. Här syns hon tillsammans med representanter för samarbetsföretag och universitet vid årets nätverksmöte på Högskolan. Bild: ANDERS PETERSSON

Nätverkande professor. Ljudmila Bordag (fyra från vänster) är professor i finansiell matematik vid Högskolan i Halmstad. Hon arbetar mycket aktivt för att skapa kontakter till nytta både för studenterna och bankerna och finansinstituten. Här syns hon tillsammans med representanter för samarbetsföretag och universitet vid årets nätverksmöte på Högskolan. Bild: ANDERS PETERSSON

Varje år bjuds banker, finansinstitut och partneruniversitet in till ett möte på Högskolan för att stärka relationerna mellan den akademiska verksamheten och den praktiska i näringslivet. Ett viktigt syfte för Högskolan är att få värdefulla synpunkter på utbildningen, dess innehåll och upplägg. Också studenterna på magisterprogrammet i finansiell matematik är med på mötena.

– De kan ställa frågor och knyta kontakter med potentiella arbetsgivare, säger Jan-Olof Johansson. En sådan kontakt kan vara praktikplats eller examensarbete. Vi – och studenterna själva – vill gärna ha examensarbeten som har med praktisk verksamhet att göra.

Examensarbeten kan vara framgångsrika på flera sätt. Förra året arbetade till exempel en student under sitt examensarbete i ett företag med att utvärdera och jämföra modeller. På företaget blev man så nöjd med studentens arbete att hon erbjöds jobb efter examen.

Det är mycket tack vare professor Ljudmila Bordag som finansiell matematik vid Högskolan har så goda omvärldskontakter med både näringsliv och andra lärosäten, såväl i Sverige som i Europa.

– Hon har ända sedan hon kom till Högskolan varit väldigt aktiv och har en stark önskan att etablera kontakter inom tillämpad matematik, berättar Jan-Olof Johansson. Vi har gästföreläsare på programmet från banker och universitet i olika länder nästan varje vecka.

LENA LUNDÉN

FAKTA


Magisterprogrammet i finansiell matematik startade för tre år sedan. För närvarande har programmet 28 studenter. Samtliga är utländska studenter, varav de flesta är utbytesstudenter från bland annat Tyskland, Polen, Slovakien och Ryssland.
Sidan uppdaterad 2009-04-01