Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2009-03-26. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2009-03-26

Nya rön moderniserar kemiundervisningen

Fyra frågor till Christer Gruvberg, Sektionen för ekonomi och teknik, som har disputerat på avhandlingen ”Kemilaborationens bidrag till förståelse – högskolestudentens perspektiv”.

Vad handlar din avhandling om?


– Den handlar om hur laborationer i kemiundervisning på högskolan underlättar för studenterna, framför allt på nybörjarnivå, att ta till sig kunskaperna och förstå teorin. Vi kan lättare ta till oss teoretiska kunskaper om vi samtidigt får erfarenhetskunskap och exempel också. Men en laboration är inte bara själva försöket. Också förberedelsen, i form av föreläsning inför försöket och hur instruktionerna är utformade är viktigt, liksom efterföljande diskussion och labbrapport eller redovisning. Man kan inte skriva en rapport eller redovisa om man inte har förstått. Det är samma sak när vi gör studiebesök. Först läser vi om processen, sedan gör vi studiebesöket och sedan diskuterar vi. Det är tre komponenter som stärker och förutsätter varandra: förberedelse, studiebesök, eller labb, och diskussion.
Christer Gruvberg har lång erfarenhet av att undervisa i kemi, både på gymnasiet och högskolan. Nu har hans erfarenheter av kemiexperiment och laborationer resulterat i en avhandling. Bild: ANNIKA JOHANSSON

Christer Gruvberg har lång erfarenhet av att undervisa i kemi, både på gymnasiet och högskolan. Nu har hans erfarenheter av kemiexperiment och laborationer resulterat i en avhandling. Bild: ANNIKA JOHANSSON


– Jag har försökt att fånga studenternas perspektiv genom enkäter och intervjuer om hur de upplever labbarna. Studenterna själva anser att laborationerna är viktiga för att förstå teorin. De har i intervjuer sagt saker som ”jag skulle inte förstå om jag inte fick prova praktiskt” och ”jag skulle säkert förstå utan labb, men det kräver något extra av mig”.

Vilken betydelse kan dina resultat få?


– Den har redan fått betydelse. Man använder min avhandling vid Göteborgs universitet och har börjat anpassa kurserna i kemi och behandla nybörjarstudenterna på ett speciellt sätt. Man tar hänsyn till deras ofta – för lärandet – bristande erfarenheter i kemi. Jag har också utvecklat en fortbildningskurs för undervisande labbassistenter, så de kan förstå problemen som nybörjarstudenterna har. Jag själv har anpassat min undervisning. Jag har helt annan kunskap nu. De erfarenheter som jag hade från min egen undervisning har jag kunna sätt ord på i avhandlingen.

– Det handlar om att vara mycket mer konkret och inte referera till sådant som studenterna inte har erfarenhet av. När du förklarar något för någon, relaterar den personen till sina erfarenheter. Vi kanske refererar till e-kolvar och fällningar, vet man då inte vad det är, kan man inte relatera. Vi tar ofta för givet att studenterna känner till de saker vi refererar till. Diskussionen har också stor betydelse för förståelsen. Om studenterna har gjort något tillsammans i ett försök och har samma erfarenhet kan de i diskussionen bättre fokusera på samma sak. Det ger en bättre precision och större möjlighet att nå förståelse. De studenter vi utbildar här ska ju inte jobba med kemi, men de måste kunna förstå den. De måste kunna se ett kemiskt problem och vilken lösning det kan ha. De måste kunna tolka tabeller med kemiska resultat. Om man ska jobba i en industri, räcker det inte att bara lära sig den akademiska delen av kemin. Man måste vara bekant med och förstå processen i industrin, vad det är som händer, från råvara till produkt.

Varför valde du detta ämne?


– Det beror på mitt engagemang för experiment och att jag ville modernisera kemiundervisningen. Det var en vid Göteborgs universitet som frågade om jag visste någon som kunde undersöka laborationernas effekt. ”Det tar jag själv”, sa jag, och så blev det en avhandling.

Vad ska du göra nu?


– Jag ger kurser ute i världen för kolleger om småskaliga laborationer. Jag har blivit inbjuden av universitet i Mexiko, Argentina, Indien, Chile, Singapore, Thailand… Jag håller föredrag om lärande, sedan får de jobba med experiment.

LENA LUNDÉN

FOTNOT: Christer Gruvbergs avhandling lades fram vid Göteborgs universitet i december 2008.

Tändstickans kemi. Experiment och laborationer har stor betydelse för studenternas lärande i kemiundervisningen. Men minst lika viktigt är förberedelser och efterföljande diskussion.  Bild: ANNIKA JOHANSSON

Tändstickans kemi. Experiment och laborationer har stor betydelse för studenternas lärande i kemiundervisningen. Men minst lika viktigt är förberedelser och efterföljande diskussion. Bild: ANNIKA JOHANSSON

Sidan uppdaterad 2009-03-26