Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2009-04-03. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2009-04-03

Ny utbildning i företagshälsovård på Högskolan

Från och med i höst kan man läsa företagshälsovård på Högskolan i Halmstad.
– Vi är bland de första i landet som ger en utbildning i företagshälsovård, som är med i det reguljära utbudet och som är tvärvetenskaplig, säger Margareta Norell, lärare på Högskolan och medlem i den arbetsgrupp som har tagit fram utbildningen.

Tidigare låg företagshälsovårdsutbildningarna under det numera nedlagda Arbetslivsinstitutet. En kommitté har det senaste året utrett och lämnat förslag om framtidens företagshälsovård och tanken är att ämnet ska vara inne i det reguljära högskoleutbudet år 2015.

Det som Högskolan i Halmstad redan till hösten erbjuder är fyra kurser om vardera 15 högskolepoäng. Kurserna kan sökas var för sig och kommer att ges på halvfart och på distans.

Kurserna är på avancerad nivå och kräver en kandidatexamen eller motsvarande tillsammans med minst ett års yrkeserfarenhet. Utmärkande är att de vänder sig till alla yrkeskategorier inom företagshälsovårdsområdet. Samtidigt är tanken att kurserna ska attrahera även de som jobbar i närheten av företagshälsovården, som exempelvis personaladministratörer.

– Vi har tittat på vad varje profession har med sig från sin utbildning och vad de saknar, säger Margareta Norell. Det som vi har sett att de saknar har vi tagit med i utbildningen.

Lena Petersson och Margareta Norell har varit med och tagit fram den nya utbildningen i företagshälsovård. <br />Bild: ANNIKA JOHANSSON

Lena Petersson och Margareta Norell har varit med och tagit fram den nya utbildningen i företagshälsovård. <br />Bild: ANNIKA JOHANSSON

Som exempel tar hon en sjuksköterska, som förstås har utmärkta kunskaper i vård och medicin, men som för att kunna jobba som företagssköterska även behöver kunskaper i konsultativt förhållningssätt, marknadsföring och kundfokus.

– Det är det här kunskapsglappet som vi vill fylla, säger Lena Petersson, lärare på Högskolan, som också sitter med i arbetsgruppen.

Trots att beslutet att starta utbildningen togs så sent som i mars är det redan många som har hört av sig. Framför allt personer som vill börja arbeta med företagshälsovård.

– Många som i dag jobbar med närsjukvård inom Vårdval Halland vill gärna komplettera med företagshälsovård. Då behöver de denna utbildning, säger Lena Petersson.

Första kursen är en introduktion till företagshälsovård om 15 högskolepoäng och den följs av en kurs med fokus på konsultativt förhållningssätt, våren 2010. Kurs tre startar hösten 2010 med fokus på kundperspektivet, och kurs fyra startar våren 2011 och är inriktad på projekt.

Tanken är att det i framtiden ska bli ett magisterprogram i företagshälsovård och att det även ska ges yrkesinriktade kurser i ämnet.

– Det ligger i linje med Högskolans profilområde hälsa och livsstil och vi har stor kompetens på det här området, säger Lena Petersson.

ANNIKA JOHANSSON

Fotnot: Arbetsgruppen består av Lena Petersson, Margareta Norell, Eivor Hoffert Pålsson, Margareta Brandorf och Jan Karlsson, alla på HOS. De har arbetat med att ta fram utbildningen sedan våren 2008 och har fokuserat på att ha ett tvärvetenskapligt tänkesätt.

Sidan uppdaterad 2009-04-03