Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2009-08-03. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2009-08-03

Projekt letar tekniskt stöd till äldre

Allt fler äldre i samhället ökar behoven av tekniska lösningar som kan underlätta kvarboende i hemmet.  Forskare på Högskolan i Halmstad ska i projektet Silver Technology kartlägga behoven tillsammans med användarna.

Halmstad Living Lab på Högskolan i Halmstad har sökt fyra miljoner kronor till projektet som handlar om att ta fram teknik för en åldrad befolkning.

Inledningsvis ska det göras en förstudie och för det har projektet fått en knapp miljon kronor.

– Vi ska göra en behovsinventering bland äldre som bor kvar hemma och de som bor på äldreboende för att se vad man kan stödja med för teknik, säger Carina Ihlström Eriksson som är projektledare som leder Halmstad Living Lab.

Tanken är att involvera alla, både de äldre, deras anhöriga och personal inom vård och omsorg som arbetar med gruppen.

– Det finns olika behov, och vi ska göra en omfattande studie med workshops, intervjuer och enkäter i Halmstad och i Botkyrka, säger hon. Efter det ska behoven rankas av de olika grupperna för att få fram vad som känns som mest angeläget för varje grupp. Därefter ska vi söka pengar för fas två av projektet för att finna lösningar för några av behoven med tillsammans med småföretag i regionen samt äldre, deras anhöriga och personal.

Botkyrka kommun är socialdemokratiskt styrd medan Halmstad är borgerligt styrd. I båda kommunerna gäller att antalet äldre kommer att öka i närtid och att äldreomsorgen till största del är kvar i kommunal regi. Syftet är att hitta lösningar som uppmuntrar till egenvård eller är tidsbesparande för personalen.

– Sista fasen är att få ut resultatet och det handlar både om produkter och tjänster. Det är inte säkert det bara handlar om IT, men det som kommer fram här är tänkt att spridas så att förhoppningsvis lösningar av flera behov kan utvecklas även av andra, säger Carina Ihlström Eriksson.

ANNIKA JOHANSSON

Sidan uppdaterad 2009-08-03