Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2009-09-10. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2009-09-10

Prorektorn ser över Karolinska Institutets organisation

Prorektor Marita Hilliges har under året haft flera nationella uppdrag som alla handlar om högskolans framtid och utveckling.

Marita Hilliges har bland annat ingått i den grupp som har utvärderat Karolinska Institutets (KI) organisation och lämna förslag till en ny fakultetsstruktur. På uppdrag av KI:s rektor Harriet Wallberg Henriksson har Marita Hilliges, tillsammans med Göran Bexell, tidigare rektor för Lunds universitet och ordförande för Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) och Leif Lindfors, tidigare förvaltningschefen vid Stockholms universitet, gjort en översyn av KI:s nuvarande organisation och lämnat förslag till ny struktur. Resultaten presenteras för KI:s ledning denna vecka, och för institutets styrelse en månad senare.

Framtidens kvalitetssystem


Ett av Marita Hilliges andra nationella uppdrag är som ordförande i SUHF:s expertgrupp för kvalitetsfrågor. Som sådan ingår Marita Hilliges i den referensgrupp som Högskoleverket, HSV, har knutit till sig i arbetet med att ta fram förslag till nytt system för utvärdering av utbildning. Systemet ska i sin tur ligga till grund för lärosätenas resurstilldelning i framtiden. Riksdagen har tidigare beslutat att nuvarande form för resurstilldelning ska göras om.

HSV har, förutom från referensgruppen, inhämtat synpunkter från berörda parter vid fyra utfrågningstillfällen och ska inom kort presentera sitt slutliga förslag för regeringen. Tanken är att det nya systemet ska börja gälla från nästa år.

LENA LUNDÉN  

Sidan uppdaterad 2009-09-10