Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2009-07-13. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2009-07-13

Rekordmånga antagna till höstens utbildningar på Högskolan

9 250 personer är antagna till program och kurser på Högskolan i Halmstad i höst. Det visar det första urvalet som blev klart i fredags, och det är en ökning med 20 procent jämfört med förra året.

– Det är viktigt för oss att i en svår lågkonjunktur, med arbetslöshet för många, kunna ge fler möjligheten att studera. Eftersom vi är ett populärt lärosäte fylls platserna på många av programmen snabbt, säger Marita Hilliges, prorektor och ordförande i utbildningsnämnden vid Högskolan i Halmstad.

Det ökade söktrycket innebär också att antalet reserver till utbildningsplatserna på Högskolan i Halmstad har ökat. Antalet reservsökta platser ligger i dagsläget på nästan 4 500 vilket är en ökning med över 80 procent.

– För att fler av våra ungdomar ska få möjlighet att investera i en utbildning för framtiden, och att möjlighet till omställning och kompetensutveckling ska finnas för dem som behöver det hoppas vi att regeringen snabbt ger oss ytterligare studieplatser, säger Martia Hilliges.

Utbildningar som är eftertraktade i år är bland andra Biomedicin – inriktning fysisk träning och Socialpsykologiskt program, liksom många kurser relaterade till området psykologi. Sjuksköterskeprogrammen är alltid populära, och i år är det 20 respektive 10 gånger fler som står på reservlistan till utbildningarna i Halmstad och Varberg. Spännande är också att kurser inom områden som solenergi och energieffektivisering har ett mycket högt söktryck.

Verket för högskoleservice, VHS, sköter den centrala antagningen till program och kurser vid landets lärosäten. Totalt har cirka 285 968 personer antagits till höstens universitets- och högskoleutbildningar, en ökning med 13 procent från höstterminen 2008. Det innebär att knappt 83 procent av de behöriga sökande antagits till något program eller till någon kurs. Av det totala antalet antagna med svenskt personnummer är 62 procent kvinnor och 38 procent män.

För att behålla sin utbildningsplats eller reservplats måste den sökande besvara antagningsbeskedet senast den 30 juli. Detta görs enklast på www.studera.nu, och här kan de sökande även se sitt antagningsbesked.

Resultatet från det andra urvalet kommer att finnas tillgängligt i början av augusti.

ANETTE LAURELL

Sidan uppdaterad 2009-07-13