Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2009-07-06. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2009-07-06

Sju miljoner till fyra forskningsprojekt om fjärrvärme

Sven Werner, professor i energiteknik på Högskolan i Halmstad, får sammanlagt 7,4 miljoner kronor i forskningsbidrag till fyra olika projekt om fjärrvärme.
Som tidigare konsult är Sven Werner van vid att söka uppdrag. Och att nu ha fått bra utdelning på fyra projektansökningar, och därmed ha sin forskning grundfinansierad för fyra år framöver, känns väldigt bra.

– Det blev nästan bingo, säger han om de fyra projekt som han har fått medel till under loppet av bara några veckor. Det här är en jättebra bas för de närmaste åren och det är skönt att ha ytterligare en doktorand så att vi blir en liten grupp som jobbar tillsammans.

Doktorand med en fot kvar i industrin


Doktoranden han talar om är civilingenjör och kan det här med fjärrvärme redan. Han arbetar på Öresundskraft i Helsingborg och kommer att ha kvar sin anställning där samtidigt som han forskar. Fokus i forskningen är framtida värmebehov och pengarna för att finansiera tjänsten, sammanlagt 3,2 miljoner kronor, är ett bidrag från Svensk Fjärrvärme.

Från Svensk Fjärrvärme kommer också det basanslag som Sven Werner har sökt för de kommande fyra åren. Drygt tre miljoner kronor som finansierar 30 procent av hans egen tjänst på Högskolan. Det han jobbar med inom denna finansiering är bland annat att handleda doktorander och vara delaktig i den europeiska forskningsplattformen gällande fjärrvärme.

Fjärrvärmens mjuka sidor


Sven Werners forskning handlar i huvudsak om mjuka frågor vad gäller fjärrvärmesystem, som marknadsfrågor och institutionella frågor. Han är speciellt intresserad av kundernas värmebehov, fjärrvärmeföretagens konkurrenskraft och vissa Europafrågor.

– Jag jobbar både med att skapa nya projekt och med befintliga projekt, och samtidigt får man berätta om gamla projekt, säger han allmänt om livet som forskare. Det som pågår just nu har vi inte skrivit om ännu och det är det som ockuperar ens tankar, men man måste kunna blicka både bakåt och framåt när man jobbar så här.

Sven Werner har arbetat med energifrågor i allmänhet och fjärrvärme i synnerhet i nästan en tredjedels sekel. Det är först de senaste två åren som han har kunnat ägna sig åt forskningen heltid.

– Det är skönt att fokusera på en sak, säger han. På forskningen.

Lärobok om fjärrvärme


Ett av de två övriga projekt som Sven Werner har fått pengar till handlar om att tillsammans med Svend Fredriksen omarbeta den lärobok om fjärrvärme som de gav ut för 15 år sedan. De har fått pengar, också här ifrån Svensk Fjärrvärme, för att börja med en engelsk upplaga. Förhandlingar pågår även kring en omarbetning av den svenska upplagan, ett projekt som beräknas vara klart om två år. Det fjärde projektet är ett EU-finansierat projekt inom Euroheat. Ett projekt med 16 partner som handlar om att kartlägga den lagstiftning som finns i 14 europeiska länder. Syftet är att få fram rekommendationer till olika länder om hur de ska hantera fjärrvärme i framtiden.

– EU vill se hur energimarknaden fungerar och få veta vilka hinder som finns så att dessa minimeras, säger Sven Werner.

Text och bild: ANNIKA JOHANSSON

Sven Werner, professor i engergiteknik på Högskolan, känner att det blev nästan bingo på utdelningen av anslag i år.

Sven Werner, professor i engergiteknik på Högskolan, känner att det blev nästan bingo på utdelningen av anslag i år.

Sidan uppdaterad 2009-07-06