Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2009-01-14. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2009-01-14

Ska samordna Högskolans ledarskapsutbildningar

Från och med årsskiftet har Högskolan en ledarskapskoordinator, Jessica Fällhed, 32 år. Tanken är att hon ska få ett samlat grepp om ledarskap på Högskolan och marknadsföra det utåt.

Högskolan har stor kompetens när det gäller ledarskap och utbildningar inom området. Men det har saknats någon som har helhetssynen. Det ska Jessica Fällhed råda bot på de närmaste två åren, då hon är anställd på EKS (Enheten för kontakter och samverkan) som koordinator för ledarskapsfrågor, på uppdrag av HOS och SET.

Egen erfarenhet som ledare
– Jag ska tillsammans med en styrgrupp koordinera ledarskapsaktiviteter inom främst utbildningssidan, för att stärka ledarskapsområdet, säger hon.

Med åtta års erfarenhet som områdeschef inom Hemvårdsförvaltningen på Halmstads kommun vet hon vilka utbildningar hon själv har efterfrågat som chef.  

– Här kan man blicka på sitt ledarskap från olika perspektiv och jag har själv vänt mig till Högskolan för att få vidareutveckling och utbildning, säger hon.

Lyssna av behoven
Hon tror på riktade utbildningar i aktuella ämnen som exempelvis hur man som ledare ska ställa sig till den oro som uppstår i organisationen i samband med lågkonjunktur. Eller hur man ska tänka när det gäller långtidssjukskrivningar, där man som chef både ska tänka på individens möjligheter att komma tillbaka till jobbet, och på företagets bästa.

– Jag ska lyssna av behoven och se vad vi kan erbjuda för utbildningar, eller om det är föreläsningar och konferenser som efterfrågas, säger hon.

Jessica Fällhed är från Halmstad och hon har bland annat läst företagsekonomi på Högskolan i Halmstad. Huvudämnet, internationella arbetslivsstudier, har hon dock studerat vid Göteborgs universitet.

– Jag kände tidigt att jag ville jobba med personal- och ledarskapsfrågor och ville också ha internationella kontakter, säger hon. Jag hoppas kunna få använda det internationella perspektivet här.

Tjänstledig från kommunen
Tjänsten är en projektanställning på två år om 50 procent. Jessica Fällhed är tjänstledig från sitt jobb på Halmstads kommun och kommer den andra halvan av tiden att arbeta för Region Halland, med en uppföljning av Hallandsstudien 2000 som handlar om arbetsledare i den halländska äldreomsorgen.

ANNIKA JOHANSSON

Jessica Fällhed, ledarskaps-koordinator på Högskolan i Halmstad sedan årsskiftet. Bild: ANNIKA JOHANSSON.

Jessica Fällhed, ledarskaps-koordinator på Högskolan i Halmstad sedan årsskiftet. Bild: ANNIKA JOHANSSON.

Sidan uppdaterad 2009-01-14